Τα στελέχη μας

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό της στρατηγικής της Mazars, μέσα στο γενικό πλαίσιο της διεθνούς στρατηγικής.

Partners

Directors