Η Mazars

Η Mazars είναι ένας διεθνής οργανισμός που παρέχει ελεγκτικές, χρηματοοικονομικές, συμβουλευτικές και φορολογικές υπηρεσίες.

Η Mazars ιδρύθηκε στην πόλη Ρουέν της Γαλλίας το 1945. Στη συνέχεια, εξελίχθηκε σε ένα ενιαίο και διεθνές δίκτυο με παρουσία σε περισσότερες από 100 χώρες, που απασχολεί 50.000 επαγγελματίες που διακρίνονται για την υψηλή τους τεχνογνωσία – 33.000 στο partnership της Mazars και άλλους 17.000 μέσω της Mazars North America Alliance.

Λειτουργούμε ως μία ομάδα και παρέχουμε στους πελάτες μας, ανεξαρτήτως μεγέθους και γεωγραφικής περιοχής, υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με προσωποποιημένο χαρακτήρα, διαφάνεια και υπευθυνότητα.

Οι ελεγκτικές υπηρεσίες αποτελούν τον πυρήνα της εξειδίκευσής μας για περισσότερα από 70 χρόνια. Σήμερα, η Mazars παρέχει ένα ευρύ φάσμα ελεγκτικών, χρηματοοικονομικών, συμβουλευτικών και φορολογικών υπηρεσιών, με τις οποίες υποστηρίζουμε τους πελάτες μας στις ολοένα και αυξανόμενες και μεταβαλλόμενες ανάγκες τους, παρέχοντάς τους κάθε βοήθεια ώστε να δραστηριοποιούνται στο ολοένα και πιο σύνθετο επιχειρηματικό περιβάλλον, αναπτυξιακά και κατά τρόπο βιώσιμο.

Τα μέλη του Group Executive Board της Mazars εκλέγονται κάθε τέσσερα χρόνια και σύμφωνα με το Group Governance Council, το οποίο διασφαλίζει την τήρηση των κανόνων ηθικής και δεοντολογίας ανά πάσα στιγμή και σε όλες μας τις δραστηριότητες.

Πιστεύουμε ότι ένας υπεύθυνος οργανισμός πρέπει να δημιουργεί «αξία για όλους». Δεσμευόμαστε το έργο μας να έχει θετικό αντίκτυπο στην αγορά και ότι θα συμβάλουμε στη δημιουργία ενός δίκαιου κόσμου με ευημερία.

Αρχεία

Corporate story 2023
Mazars at a glance 2023