Στέλιος Βογιατζής Director

Stelios Vogiatzis

Ο Στέλιος Βογιατζής είναι Director στη Mazars με περισσότερα από 21 έτη εμπειρίας στην υλοποίηση έργων στρατηγικής, βελτίωσης της επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας και ψηφιακής τεχνολογίας με πεδία εφαρμογής κλάδους όπως ο Τραπεζικός, Τροφίμων και Ποτών, Ενεργειακό, Υποδομών, Κατασκευαστικό, Βιομηχανικό/Βιοτεχνικό και Εμπορικό. 

Πριν τη Mazars, έχει διατελέσει ανώτερο διευθυντικό στέλεχος σε ευρύτατο φάσμα ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών, ανάμεσά τους μερικές από τις Big4 συμβουλευτικές εταιρίες, καθώς και του δημόσιου τομέα.

Διαθέτει εκτενή εμπειρία στη διοίκηση έργων και τη διαχείριση της επιχειρησιακής αλλαγής (Project & Change Management) με ποικιλία μεθοδολογιών και σε διεθνή κλίμακα (Ην. Βασίλειο, Δανία, Ιταλία, Η.Π.Α., Ιαπωνία, Κένυα, Ρουμανία, Γερμανία, Σαουδική Αραβία). Τα αντικείμενα εφαρμογής εκτείνονται από την στρατηγική για την Πληροφορική, την υλοποίηση  ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων έως και την ασφάλεια συστημάτων και την διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας.

Επίσης, έχει εμπειρία σε ζητήματα επενδύσεων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής (Climate Change) στο επιχειρησιακό γίγνεσθαι.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Σελίδες συνδεόμενες με Στέλιος Βογιατζής

Υπηρεσίες

Επιχειρηματικοί κλάδοι

Δημοσιεύσεις