Η Mazars χορήγησε το NPL Greece

Για μια ακόμα χρονιά, Η Mazars υποστήριξε ως Χορηγός, το συνέδριο “NPL Greece” της SmithNovak για τα ελληνικά SEE Non-Performing Loans που πραγματοποιήθηκε στις 30 και 31 Μαΐου στην Αθήνα.

Βάσει εκτίμησης του SSM, πάνω από το 50% των ελληνικών δανείων είναι μη εξυπηρετούμενα (non-performing exposures) με αξία πάνω από 104 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι, έχει δημιουργηθεί ένα ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον σχετικά με την αγορά ελληνικών μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Στην ομιλία του, ο Ηλίας Ζαφειρόπουλος, Partner της Mazars στην Ελλάδα και Head of FIG (Financial Institutions M&A) Greece & SEE, τόνισε: “Οι ελληνικές τράπεζες αντιμετώπισαν μια πολύ δύσκολη χρονιά αφού έπρεπε να εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9 (Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς – IFRS 9) αλλά και να περάσουν επιτυχώς  τα stresstests. Τώρα, πρέπει να ενεργήσουν άμεσα εντός μιας δύσκολης χρονικής περιόδου, ώστε να μειώσουν τα NPE δάνειά τους και συγκεκριμένα να μειώσουν το χαρτοφυλάκιο αυτών κατά 30 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2019. Οι τράπεζες θα πρέπει όλες μαζί να αναδιαρθρώσουν επιτυχώς δάνεια ύψους 20 δισεκατομμυρίων και να ρευστοποιήσουν άλλα αξίας 10 δισεκατομμυρίων στον επόμενο ενάμιση χρόνο. Οι μακροοικονομικές συνθήκες, η πολιτική αστάθεια και οι κίνδυνοι υλοποίησης των στόχων θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την εφαρμογή αυτού του σχεδίου. Αν οι κίνδυνοι αυτοί γίνουν πραγματικότητα, οι τράπεζες θα πρέπει να γίνουν ακόμα πιο επιθετικές στην πώληση των επισφαλών δανειακών τους χαρτοφυλακίων”.

Ilias Zafeiropoulos NPL

Ilias Zafeiropoulos, Partner of Mazars Greece & Head of FIG for Greece and SEE

O Pasquale Urselli, Global Head for Mazars FIG (Financial Institutions M&A), δήλωσε: Φέτος, οι ελληνικές τράπεζες περνούν σε μια πιο υποσχόμενη στιγμή, με συναρπαστικές ευκαιρίες για τους ενδιαφερόμενους Distressed investors σε ελληνικά NPL δάνεια. Οι συμφωνίες για NPL συμβαίνουν στην Ελλάδα όσο εμείς μιλάμε. Η συναλλακτική δραστηριότητα των ελληνικών μη εξυπηρετούμενων δανείων απογειώθηκε την περυσινή χρονιά και οι συνθήκες για τα επόμενα δύο χρόνια διαφαίνονται ευνοϊκές για την αγορά… Στις πιο ώριμες ευρωπαϊκές αγορές, συναντούμε πολλούς επενδυτές που κατέχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια να κυνηγούν τις λίγες καλές συμφωνίες που υπάρχουν. Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι το 96% αυτών των επενδυτών χρησιμοποιούν χρηματοοικονομικούς συμβούλους. Η Mazars διαθέτει μία διεθνή εξειδικευμένη ομάδα που προσφέρει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες βοηθώντας τους να δημιουργήσουν ισχυρές συμφωνίες στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Pasquale Urselli NPL

Pasquale Urselli, Global Head for Mazars FIG (Financial Institutions M&A)