Urbanity by Mazars

Το «Urbanity by Mazars» είναι ένα project που υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα του σημερινού αστικού κόσμου και περιλαμβάνει έργα τέχνης στα οποία αποτυπώνονται τα μοναδικά και ξεχωριστά μοτίβα των πόλεων στις οποίες ο όμιλος Mazars έχει φυσική παρουσία.
logo

Στο Urbanity Project, παρουσιάζονται οι πόλεις στις οποίες οικοδομούμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα, εκεί που προσλαμβάνουμε και εκπαιδεύουμε νέα ταλέντα αλλά και εκεί όπου δημιουργούμε αξία για τους πελάτες μας.

couk
com
fr

Οι πίνακες αυτοί θα υπάρχουν στα γραφεία μας ανά τον κόσμο αλλά θα αποτελούν και βάση για τοπικά και διεθνή projects που υποστηρίζει η Mazars, υπογραμμίζοντας έτσι το ενδιαφέρον μας και τον σεβασμό μας για τις πόλεις οι οποίες αποτελούν το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και αναπτυσσόμαστε.

au
gcc
coza

Ιστορικά, η πόλη είναι ο τόπος στον οποίο κατοικούν πολλά άτομα που, ιδεατά, αφήνουν στην άκρη τα προσωπικά τους συμφέροντα και βάσει των κοινών τους συμφερόντων εργάζονται όλοι μαζί να για να οικοδομήσουν το κοινό τους μέλλον. Η ύπαρξη κάθε πόλης θα πρέπει να αποτελεί και μια συντονισμένη προσπάθεια επίτευξης ενός υψηλότερου επιπέδου πολιτισμού και όχι μια γεωγραφική περιοχή στην οποία απλά υπάρχουν ανθρώπινες κατοικίες.

sg
cn
mx

Με πρόβλεψη ότι μέχρι το 20150, το 66% του πληθυσμού της γης θα ζει σε αστικές περιοχές, οι πόλεις εξακολουθούν να απορροφούν ένα σημαντικό μέρος της της δημιουργικότητας των ανθρώπων. Αν και αντιμετωπίζουν μείζονες προκλήσεις, ως επί των πλείστων περιβαλλοντικές και κοινωνικές, αντιπροσωπεύουν τον χώρο όπου οι επιχειρήσεις, οι τέχνες, η κοινωνική επιχειρηματικότητα και οι άνθρωποι πρέπει να συνυπάρχουν αρμονικά.

it
nl
cl

Πώς μπορούν όμως όλοι αυτοί οι άνθρωποι να αλληλοεπιδρούν θετικά μεταξύ τους δεδομένου ότι έχουν διαφορετικούς στόχους και συμφέροντα; Η αυξανόμενη ανάγκη για συνεργασία και δημιουργία κοινής αξίας, λαμβάνοντας υπόψη το δημόσιο συμφέρον, αποδεικνύει ότι πρέπει να καταβάλουμε όλοι μεγαλύτερες προσπάθειες για την βαθύτερη κατανόηση αλλά και ανανέωση του κοινωνικού συμβολαίου ("κοινωνικό συμβόλαιο" βλ. ηθική και πολιτική φιλοσοφία από την εποχή του Διαφωτισμού)

Ο καλλιτέχνης: Dominique Emard 

Ο Dominique Emard είναι Γάλλος καλλιτέχνης που αποφοίτησε από το Beaux-Arts το 1986 και εργάζεται και ζει στην Ορλεάνη (Γαλλία). Ο Dominique έχει συμμετάσχει σε πολλές εκθέσεις στην Ευρώπη και τα έργα του φιλοξενούνται μόνιμα στην Art Floor Gallery.