Έντυπο καταγγελιών

Οι αξίες μας ορίζουν μια πλατφόρμα για αυτό που πιστεύουμε ότι θα οικοδομήσει μακροπρόθεσμη βιώσιμη επιτυχία για τον οργανισμό. Επιθυμούμε να εργαστούμε με τρόπο που προάγει τις αξίες μας και διασφαλίζει ότι παρέχουμε τη βέλτιστη δυνατή υπηρεσία στους πελάτες μας καθώς και το βέλτιστο δυνατόν περιβάλλον για την ομάδα μας.

Η Mazars δεσμεύεται να αντιμετωπίζει με υπευθυνότητα, ειλικρίνεια και επαγγελματισμό τα εξής:

  • ζητήματα που τίθενται εσωτερικά από συνεργάτες ή μέλη της ομάδας για ενδεχόμενη πλημμελή εκτέλεση καθηκόντων εντός εταιρειών της Mazars,
  • ζητήματα που τίθενται από άτομα εκτός της Mazars (πελάτες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη) σχετικά με υπηρεσίες που παρέχει η Mazars.

Για ποιον ισχύουν οι διαδικασίες καταγγελιών της Mazars;

Ζητήματα που τίθενται από όλους τους συνεργάτες και προσωπικό εταιρειών μελών της Mazars, μεταξύ των οποίων και όσων έχουν μόνιμη σύμβαση εργασίας ή σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, λαμβάνονται υπ’ όψιν μέσα από τη Διαδικασία εσωτερικής καταγγελίας επιλήψιμων πράξεων από εργαζόμενους που ακολουθεί.

Ζητήματα που τίθενται από άτομα εκτός της Mazars λαμβάνονται υπ’ όψιν μέσα από τη Διαδικασία εξωτερικών καταγγελιών που ακολουθεί.

Ζητήματα που τίθενται εξωτερικά και αφορούν άτομα που δεν ανήκουν στη Mazars δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν.

Διαδικασία εξωτερικών καταγγελιών

Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να λειτουργούν τα πάντα σωστά. Ωστόσο, αν δεν είστε ικανοποιημένος, μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας τα σχόλιά σας συμπληρώνοντας το παρακάτω έντυπο. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να βρούμε μια λύση από κοινού.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία εσωτερικής καταγγελίας επιλήψιμων πράξεων από εργαζόμενους

Η παρούσα πολιτική εσωτερικής καταγγελίας επιλήψιμων πράξεων (η «Πολιτική») παρέχει έναν μηχανισμό για τα μέλη της ομάδας εντός κάθε εταιρείας να θέσουν πραγματικά ζητήματα, ενώ προσφέρει προστασία από τη θυματοποίηση, την παρενόχληση ή τις πειθαρχικές διαδικασίες για όσους το επιχειρήσουν.

Διαβάστε περισσότερα