Παγκόσμια εξυπηρέτηση πελατών

H Mazars είναι ένα διεθνές και ενιαίο δίκτυο και δεσμευόμαστε για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών μας οπουδήποτε στον κόσμο, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής αξίας που είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους.

Η Mazars έχει παρουσία σε περισσότερες από 100 χώρες, απασχολώντας περισσότερους από 50.000 επαγγελματίες: 33.000 στο partnership της Mazars και 17.000 μέσω του Mazars North America Alliance.

Για περισσότερα από 75 χρόνια επιδιώκουμε την ανάπτυξη με σταθερά και σίγουρα βήματα, ανταποκρινόμενοι στις ολοένα αυξανόμενες και μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών μας, παραμένοντας όμως πάντα πιστοί στις αξίες μας, την κουλτούρα μας και αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την ανεξαρτησία μας για να κάνουμε αυτό που είναι σωστό.

Χάρτης της Mazars

Please wait while your data is being loaded.

Επιλογή περιοχής