Κωνσταντίνος Λευκαδίτης Director

Konstantinos Lefkaditis

Ο Κωνσταντίνος Λευκαδίτης είναι Director στη Mazars και επικεφαλής των συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τραπεζικό κλάδο. Διαθέτει εμπειρία άνω των 26 χρόνων στον τραπεζικό και συμβουλευτικό κλάδο εκ των οποίων τα 21 στην διαχείριση των κινδύνων. Έχει εργαστεί ως υψηλόβαθμο στέλεχος σε διάφορα τραπεζικά ιδρύματα καθώς και σε μία από τις μεγαλύτερες ελεγκτικές και συμβουλευτικές εταιρείες ως επικεφαλής του τμήματος διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων.

Διαθέτει σημαντική εμπειρία στον τομέα διαχείρισης κινδύνων (πιστωτικός, αγοράς, λειτουργικός, ρευστότητας, IRRBB), στην αποτελεσματική εφαρμογή νέων εποπτικών και κανονιστικών πλαισίων (ΕΒΑ, BIS, IFRS 9, ESG), στα εποπτικά Stress Tests των τραπεζών, στην ανάπτυξη και επικαιροποίηση μαθηματικών μοντέλων, στην ανάπτυξη πολιτικών και εποπτικών αναφορών (ΔΑΕΕΚ, ΔΑΕΕΡ, Σχέδιο Ανάκαμψης) και έχει συμμετέχει σε διάφορους εποπτικούς ελέγχους από την EBA (TRIM /OSI) και ΤτΕ. Επίσης, υπήρξε μέλος διαφόρων επιτροπών credit και διαχείρισης κινδύνων. Από τις θέσεις ευθύνης σε διάφορα πιστωτικά ιδρύματα αλλά και στον συμβουλευτικό κλάδο, είχε συμμετοχή και επίβλεψη σε μία σειρά σημαντικών έργων σε συστημικές και μη συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και σε ασφαλιστικές εταιρείες. 

Ο Κωνσταντίνος Λευκαδίτης, είναι πτυχιούχος μαθηματικός, με μεταπτυχιακό στην αριθμητική ανάλυση καθώς και κάτοχος MBA. Επίσης κατέχει Μεταδιδακτορικό και Διδακτορικό τίτλο στην διαχείριση κινδύνων και τα τελευταία χρόνια είναι επισκέπτης καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘Ποσοτική Επενδυτική’.  Άρθρα του και ερευνητικές εργασίες έχουν δημοσιευτεί σε διάφορα ξένα και ελληνικά περιοδικά.

Είναι μέλος της PRMIA, της GARP, της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και της επιτροπής ExCo της Mazars Ελλάδος και της Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΣΕΣΜΑ.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;