Κωνσταντίνος Μακρής Partner

Kostas Makris

Ο Κωνσταντίνος Μακρής είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Partner και υπεύθυνος των ελεγκτικών υπηρεσιών της Mazars στην Ελλάδα. Διαθέτει πάνω από 23 χρόνια εμπειρίας στον ελεγκτικό και συμβουλευτικό τομέα.

Η εμπειρία του αποκτήθηκε με την εκτέλεση ελέγχου σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και τα ΔΠΧΠ. Ως μέρος της διαδικασίας ελέγχου, είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη του σχεδίου ελέγχου, την αξιολόγηση των κινδύνων που ενέχουν και τον κίνδυνο ελέγχου της εταιρείας. Είναι επίσης υπεύθυνος για την επισκόπηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας ελέγχου και τη σύναψη των πορισμάτων καθώς και για την επικοινωνία με τους πελάτες και την παράδοση των εκθέσεων ελέγχου στο Διοικητικό Συμβούλιο και στους μετόχους της εταιρείας αναφέροντας τα βασικά ευρήματα του ελέγχου, ελλείψεις στους εσωτερικούς ελέγχους και την παροχή προτάσεων και λύσεων για τη διαχείριση των κινδύνων. Επιπλέον, έχει συμμετάσχει σε έργα προσυμφωνημένων διαδικασιών για μια σειρά από πελάτες σε διάφορους τομείς. Εξειδικεύεται στην ανάπτυξη και τον έλεγχο των συστημάτων κοστολόγησης για διαχειριστικούς ή ρυθμιστικούς σκοπούς (Ταχυδρομεία και Τηλεπικοινωνίες) και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών transfer pricing.

Η διεθνής εμπειρία του έχει αποκτηθεί μέσα από μια σειρά εργασιών σε όλο τον κόσμο (Αργεντινή, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κίνα, Κύπρος, η Γερμανία, η Ισλανδία, το Κοσσυφοπέδιο, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία​​, την Ουγκάντα​​, την Ουκρανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.