Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης μπορούν να δώσουν αξία στις επιχειρήσεις

Όταν ψηφίστηκαν οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs – Sustainable Development Goals) και οι 169 υποστόχοι (targets) τους, το μήνυμα ήταν σαφές προς όλους τους ενδιαφερόμενους παγκοσμίως – κυβερνήσεις, ρυθμιστικές αρχές, επιχειρήσεις και πολίτες: Αν θέλουμε να προστατεύσουμε τον κόσμο και τις μελλοντικές γενιές θα πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο. Πού βρισκόμαστε σήμερα και πόσο πρόθυμες είναι οι επιχειρήσεις να εντάξουν τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης στη στρατηγική τους; Το Global Sustainability Leadership Team της Mazars δίνει απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα στο νέο Global Goals Yearbook 2018.

Global Goals Yearbook 2018

H Mazars είναι χρυσός χορηγός του 2018 Global Goals Yearbook, της ετήσιας έκδοσης που δημοσιεύεται υπό την αιγίδα του ιδρύματος macondo σε συνεργασία με τις εκδόσεις των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Publications) και προβάλλει την ανάγκη υιοθέτησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και της εταιρικής βιωσιμότητας σε παγκόσμια κλίμακα. Με σκοπό την ανταλλαγή γνώσης και αξιοποίησής της γύρω από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε., οι Sustainability Leaders της Mazars επικεντρώνονται σε τέσσερις από αυτούς τους Στόχους:

SDGs Low Resolution

Εξισορρόπησηκερδοφορίαςκαιεταιρικήςυπευθυνότητας

Οι επαγγελματίες της Mazars που έχουν εξειδίκευση στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, πιστεύουν ότι η υπευθυνότητα και ο σεβασμός του ανθρώπινου παράγοντα και του περιβάλλοντος θα πρέπει να ενσωματωθούν στο ευρύτερο επιχειρηματικό μοντέλο. Τότε, το επιπλέον κόστος υιοθέτησής τους μπορεί να μετατραπεί σε επένδυση και όπως όλες οι επενδύσεις, οι πολιτικές και οι διαδικασίες μπορούν να διαχειρίζονται και να ελέγχονται μέσω προκαθορισμένων KPIs.

Κατά τη διαδικασία υιοθέτησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος οι επιχειρήσεις να προβούν σε επιφανειακό λίφτινγκ των διαδικασιών τους με αποτέλεσμα να εξισώνουν τα αποτελέσματα εκθέσεων (reports) με κάποιους από αυτούς τους Στόχους, χωρίς όμως να υιοθετούν στην πραγματικότητα κανένα καινούργιο.

Η αλλαγή

Όπως αναφέρεται και στο άρθρο της Mazars στο Global Goals Yearbook 2018, μετά από έρευνα, διαπιστώσαμε ότι οι ενέργειες των επιχειρήσεων που σχετίζονται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης ολοένα και αυξάνονται. Αυτή η θετική αλλαγή έχει κάνει τις επιχειρήσεις να συνειδητοποιήσουν ότι για την υιοθέτηση νέων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης απαιτείται ο ορισμός νέων διαδικασιών. Έτσι, οι επιχειρήσεις αναζητούν τις επαγγελματικές συμβουλές από διεθνείς εταιρείες, όπως η Mazars, που θα τις βοηθήσουν να θεσπίσουν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες αλλά και να τις εισάγουν στην CSR στρατηγική τους.

Το CSR δεν αποτελεί πλέον μια απλή διαδικασία συμμόρφωσης αλλά αφορά όλες τις επιχειρήσεις που επιθυμούν η πρόσθετη αξία τους να αποτυπώνεται και στους δείκτες απόδοσής τους.

line 2

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να εξασφαλίσετε πρόσθετη αξία στην επιχείρησή σας μέσω της Βιώσιμης Ανάπτυξης, τις διαδικασίες που απαιτούνται καθώς και τον τρόπο εφαρμογής τους, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Στέλιο Βογιατζή, Director Business Consulting, Technology & Sustainability της Mazars στην Ελλάδα.

Κατεβάστε ολόκληρο το άρθρο.

Αρχείο

Global Goals Yearbook 2018 - Mazars