Ο κώδικας δεοντολογίας μας

Ο παγκόσμιος κώδικας δεοντολογίας μας, καθοδηγεί όλα τα στελέχη της Mazars, ανεξαρτήτως ηλικίας, επαγγελματικής θέσης ή γεωγραφικής περιοχής, ώστε να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις που να είναι εναρμονισμένες με τις αξίες μας.

Ακόμα, διέπει τις καθημερινές μας δραστηριότητες και διαχωρίζει αυτό που συνίσταται και είναι κοινώς αποδεκτό από αυτό που μπορεί να βλάψει την εμπιστοσύνη των πελατών προς τη Mazars.

Αντιμετωπίζουμε με μεγάλη αυστηρότητα τυχόν αποκλίσεις και λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, όταν κρίνεται απαραίτητο, για την πλήρη τήρηση του παγκόσμιου κώδικα δεοντολογίας μας. Με αυτόν τον τρόπο, εγγυόμαστε ότι είμαστε μια πλήρως αξιόπιστη εταιρεία, που εργάζεται με σκοπό το συλλογικό συμφέρον, ότι δεσμευόμαστε απέναντι στους πελάτες μας και ότι λειτουργούμε προς το συμφέρον των ανθρώπων μας και της κοινωνίας στην οποία ζούμε. 

Λειτουργούμε με ακεραιότητα

Η επιτυχία μας Mazars βασίζεται μας σχέσεις εμπιστοσύνης που αναπτύσσουμε με μας πελάτες μας. Για το λόγο αυτό είμαστε πάντα ειλικρινείς και άμεσοι. 

Είμαστε υπεύθυνοι

Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την προσωπική και επαγγελματική μας συμπεριφορά. Μας ενδιαφέρει το έργο μας να έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και εργαζόμαστε έχοντας αυτό ως γνώμονα.

Σεβόμαστε τους ανθρώπους

Οι άνθρωποι της Mazars είναι η δύναμή μας. Αντιμετωπίζουμε όλους τους ανθρώπους με σεβασμό έτσι ώστε να αισθάνονται περήφανοι για την διαφορετικότητά τους, την μοναδικότητά τους και την συμβολή τους στο έργο μας.

Εργαζόμαστε με γνώμονα την υψηλή ποιότητα

Ένας από τους βασικούς μας στόχους είναι η προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Θέλουμε να καινοτομούμε και αναπτύσσουμε τους ανθρώπους μας ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις διαρκώς μεγαλύτερες και εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών μας.

Σκεφτόμαστε ανεξάρτητα

Είμαστε αξιόπιστοι, αντικειμενικοί και αμερόληπτοι σύμβουλοι. Απορρίπτουμε οτιδήποτε μπορεί να μας αποσπάσει την προσοχή από το να εργαζόμαστε σύμφωνα με τα υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα. 

Σχεδιάζουμε το μέλλον

H Mazars είναι μία πλήρως βιώσιμη επιχείρηση. Δημιουργούμε μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας, ενθαρρύνουμε την επιχειρηματικότητα και σχεδιάζουμε τη διαδοχή.

Αρχείο

Code of Conduct