ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ: ΠΟΙΑ ΑΛΛΑ ΠΟΣΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ

Ο νέος κατώτατος μισθός ο οποίος εδώ και λίγο καιρό έχει μπει για τα καλά στις ζωές των εργαζομένων και των εργοδοτών, τέθηκε σε υποχρεωτική ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2019, δηλαδή μετά από σχεδόν επτά (7) χρόνια από τη τελευταία του αλλαγή όπως είχε διαμορφωθεί με τον Ν.4046/2012 και την υπογραφή της υπ’ αριθμό 6 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου.

Με την απόφαση 4241/127 και την Εγκύκλιο 7613/395 το Υπουργείο Εργασίας καθόρισε τον νόμιμο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο, όπως επίσης και τις προσαυξήσεις 3ετιών (μόνο για την προϋπηρεσία των εργαζομένων που αποκτήθηκε μέχρι τη 14η Φεβρουαρίου 2012) για όλους τους υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες πλήρους απασχόλησης όλης της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα ο κατώτατος μισθός και το κατώτατο ημερομίσθιο, από τη 1η Φεβρουαρίου 2019 διαμορφώνονται ως εξής:

Κατωτατος μισθος/ημερομισθιο απο 01.02.2019

       Υπάλληλοι

      Εργατοτεχνίτες

Χωρίς τριετία

650 €

29,04 €

1 τριετία

715 €

30,49 €

2 τριετίες

780 €

31,94 €

3 τριετίες

845 €

33,40 €

4 τριετίες

845 €

34,85 €

5 τριετίες

845 €

36,30 €

6 τριετίες

845 €

37,75 €

Σημείωση:  Για τους Υπαλλήλους το μέγιστο των 3ετιών που αναγνωρίζονται για την αύξηση του μισθού είναι τρεις. 

Σημαντικό σημείο αναφοράς είναι η κατάργηση της ηλικιακής διάκρισης άνω και κάτω των 25 ετών.

Με την αύξηση του κατώτατου μισθού επηρεάστηκαν (αυξητικά πάντα) και 24 συνολικά επιδόματα, εκ των οποίων ενδεικτικά να αναφέρουμε αυτό των ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ, της παροχής προστασίας μητρότητας και του επιδόματος ανεργίας.

Είναι όμως αυτές οι μοναδικές αλλαγές οι οποίες προκαλούνται από την αύξηση του κατώτατου μισθού/ημερομισθίου ή υπάρχουν και άλλες;

Παρακάτω αναφέρουμε τέσσερα επιπλέον σημεία τα οποία επηρεάζονται:

1. Επιδοτηση Εργατικης Εισφορας (Ε.Ε.Ε.)

Το “ξεχασμένο” άρθρο 14 του Ν. 2837/2000 αναφέρει ότι οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που αμείβονται με το κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο της ΕΓΣΣΕ δικαιούνται από τη 1η Ιανουαρίου 2000 και για κάθε μήνα εισοδηματική ενίσχυση η οποία είναι ίση με το γινόμενο του ποσοστού εισφοράς κλάδου σύνταξης του ασφαλισμένου, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά από τη νομοθεσία (6,67% μέχρι σήμερα), επί των εκάστοτε αποδοχών της ΕΓΣΣΕ για άγαμο εργαζόμενο υπάλληλο ή εργατοτεχνίτη, χωρίς προϋπηρεσία και οικογενειακά επιδόματα.  Έτσι λοιπόν το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης ή αλλιώς  της Επιδότησης Εργατικής Εισφοράς (Ε.Ε.Ε.) διαμορφώνεται πλέον στα:

  • Για μισθωτούς:         650,00€ x 6,67% = 43,36€ από 39,09€.
  • Για ημερομίσθιους:  29,04€ x 6,67% = 1,94€ από 1,75€.

Αυτό που πρέπει να διευκρινιστεί από τους τοπικούς φορείς είναι κατά πόσο τα παραπάνω θα έχουν ισχύ στους εργαζόμενους που είναι κάτω των 25 ετών, δεδομένου ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή από τον Ιανουάριο 2019 το πρόγραμμα επιδότησης κατά 50% των εργοδοτικών εισφορών κύριας σύνταξης.

2. Μεγιστο ποσο για τον υπολογισμο της αποζημιωσης απολυσης

Άλλη μία παλιά διάταξη η οποία είναι ακόμα σε ισχύ και αρκετοί εργοδότες την εφαρμόζουν, είναι αυτή του Ν. 3198/1955 η οποία αναφέρει ότι για τον υπολογισμό της αποζημίωσης απόλυσης δε λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα που υπερβαίνουν το 8πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη πολλαπλασιαζόμενο επί τον αριθμό 30.   Δηλαδή, το ποσό που θα ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της αποζημίωσης τόσο για υπαλλήλους όσο και για εργατοτεχνίτες, έχει ως πλαφόν το ποσό που προκύπτει από τον παραπάνω υπολογισμό.

Έτσι λοιπόν, με τα καινούργια δεδομένα, το συγκεκριμένο ποσό ανέρχεται στα 29,04€ x 8 x 30 = 6.969,60€ έναντι των 6.283,20€ (= 26,18€ x 8 x 30) που ίσχυε μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2019.

Να σημειωθεί ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη για το αν τελικά θα λάβει υπόψη του υψηλότερο ποσό από το παραπάνω για τον υπολογισμό της αποζημίωσης.

3. Ελαχιστες και μεγιστες ασφαλιστεες αποδοχες

Η αύξηση του κατώτατου μισθού δε θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστες τις ελάχιστες και μέγιστες αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές, όπως αναφέρει ο Ν. 4387/2016.

Πιο συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με το άρθρο 38, το ανώτερο όριο αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών συνίσταται στο 10πλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.  Επομένως το πλαφόν επί του οποίου θα υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές είναι το 6.500,00€.

Επιπρόσθετα το άρθρο 39 του ίδιου Νόμου ορίζει για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, εκτός της μέγιστης (όπως αναφέρεται στο άρθρο 38), και την ελάχιστη αμοιβή επί της οποίας θα υπολογίζονται οι εισφορές η οποία ανέρχεται πλέον σε 650,00€.

4. Αναπροσαρμογη ορων αμοιβης

Οι εταιρείες οι οποίες έχουν υπογράψει Επιχειρησιακές Συμβάσεις θα πρέπει να ελέγξουν ότι οι όροι αμοιβής των εργαζομένων σε καμία περίπτωση δεν είναι χαμηλότεροι του νέου κατώτατου μισθού ή/και ημερομισθίου διαφορετικά θα πρέπει να προχωρήσουν στις αντίστοιχες αναπροσαρμογές μισθών.

 

Η αύξηση του κατώτατου μισθού, είναι μια σημαντική αλλαγή στο εργασιακό τοπίο της Ελλάδας, όμως ο χρόνος θα δείξει σε τι βαθμό και με ποιον τρόπο θα επηρεάσει το ανθρώπινο δυναμικό και τις επιχειρήσεις της χώρας.

Θοδωρής Λαδάς

Payroll Manager, Mazars

Μάρτιος 2019