Ο όμιλος Mazars ανακοινώνει αύξηση εσόδων

Σημειώνοντας αύξηση εσόδων κατά 12,8%, ο όμιλος Mazars συνεχίζει τη διεθνή επέκτασή του. Τον Ιανουάριο, δύο νέες χώρες (Κολομβία και Ουγκάντα) προσχώρησαν στον Όμιλο της Mazars, ο οποίος έχει σήμερα παρουσία σε 86 χώρες παγκοσμίως.

Η Mazars είναι ένας ολοκληρωμένος, ανεξάρτητος και διεθνής οργανισμός που ειδικεύεται σε ελεγκτικές, λογιστικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Για το οικονομικό έτος 2016-2017 η Mazars ανακοίνωσε συνολικά έσοδα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 12,8% από το προηγούμενο οικονομικό έτος. Κατά τη διάρκεια του 2016-2017, η Mazars επεκτάθηκε και σε νέες χώρες όπως η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Μοζαμβίκη και η Τανζανία ενώ ενίσχυσε θεαματικά την παρουσία της στη Σουηδία.

Τα 4 τελευταία χρόνια, ο όμιλος Mazars παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά 45%. Η ολοένα και μεγαλύτερη ανάπτυξη του ομίλου διεθνώς συνέβαλλε αναμφισβήτητα θετικά στην ανάπτυξη αυτή. Αυτή τη στιγμή, τα έσοδα του ομίλου από χώρες εκτός της Ευρώπης, αντιπροσωπεύουν το 34% των συνολικών εσόδων έναντι του 27% το 2012-2013 και αυτό οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση της παρουσίας της Mazars στην Αφρική, τη Βόρεια Αμερική και την Ασία.

Στην Κίνα, η Mazars ανήκει πλέον στo Top 10 των λογιστικών εταιρειών της χώρας χάρη στην συμφωνία ανάμεσα στις Zhongshan Yataï και Zhongshen Zhonghuan οι οποίες προσχώρησαν στον όμιλο τον Δεκέμβριο του 2015.