Ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “myDATA”

Πρόσφατα ανακοινώθηκε μέσω Δελτίου Τύπου η ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “myDATA” (my Digital Accounting and Tax Application).

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (“Α.Α.Δ.Ε”) εισάγει τον θεσμό της ηλεκτρονικής τήρησης βιβλίων στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Διευκρινίζεται ότι η ρύθμιση, αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων και λοιπών οντοτήτων ανεξαρτήτως της νομικής τους μορφής,  μεγέθους, κατηγορίας και τρόπου τήρησης των λογιστικών αρχείων τους (απλογραφικά-διπλογραφικά), υπό την προϋπόθεση όμως ότι τηρούν Λογιστικά Αρχεία κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (άρθρο 1 του ν. 4308/2014).

Εισάγεται δηλαδή η υποχρέωση στις επιχειρήσεις να  διαβιβάζουν δεδομένα μέσω της ηλεκτρονικής διαβίβασης όπως αυτή ορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010. Τα δεδομένα που διαβιβάζονται περιλαμβάνουν:

  • όλα τα παραστατικά που εξέδωσαν ανά φορολογικό έτος (χονδρικής, λιανικής κ.λπ.),
  • τα παραστατικά εξόδων που έλαβαν από εκδότες που δεν είναι υπόχρεοι να τα διαβιβάζουν για λογαριασμό τους (π.χ. αγορές – έξοδα λιανικής, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, εισαγωγές κ.α.),
  • παραστατικά εγγραφών τακτοποίησης εσόδων – εξόδων που διαμορφώνουν το τελικό λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα  κάθε φορολογικού έτους (π.χ. μισθοδοσία, αποσβέσεις, αναμορφώσεις εσόδων-εξόδων κ.α.)

Επισημαίνεται ότι με την εισαγωγή των ηλεκτρονικών βιβλίων δεν παύει η λογιστική παρακολούθηση από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, ενώ κρίσιμος παραμένει και ο ρόλος του λογιστή για την ορθή απεικόνιση των συναλλαγών στην πλατφόρμα. Όλες οι επιχειρήσεις καθώς και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, θα συμπληρώνουν τα φορολογικά τους βιβλία με ηλεκτρονικό τρόπο και με άμεση σύνδεση στην ιστοσελίδα “TAXISnet”. Σημαντική παράμετρος για την ορθή αποτύπωση της λογιστικής εικόνας των επιχειρήσεων στην πλατφόρμα, είναι η υποχρέωση διαβίβασης του χαρακτηρισμού των εξόδων από λογιστή, για όσες επιχειρήσεις έχουν αντίστοιχη υποχρέωση για την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Οι ημερομηνίες διαβίβασης των πληροφοριών παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

                                       Έσοδα

                              Έξοδα

Επιχειρήσεις- Παραστατικά

Ημερομηνίες

Επιχειρήσεις- Παραστατικά

Ημερομηνίες

Επιχειρήσεις που κάνουν χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης

20/07/2020

Παραστατικά εξόδων έκδοσης 01/10/2020 και μετά

1/10/2020

Επιχειρήσεις που κάνουν χρήση χειρόγραφης τιμολόγησης ή τιμολόγησης μέσω ERP

1/10/2020

Παραστατικά εξόδων έκδοσης 01.2020 έως και 09.2020

Έως 28/02/2021

Στοιχεία λιανικής χωρίς χρήση ΦΗΜ

1/1/2021

Στοιχεία λιανικής με χρήση ΦΗΜ

1/10/2020

Παραστατικά εσόδων 2020

Έως 31/12/2020

Το ψηφιακό αυτό έργο στοχεύει στην εναρμόνιση των λογιστικών αρχείων των υπόχρεων Επιχειρήσεων, με τα Ηλεκτρονικά Βιβλία της Α.Α.Δ.Ε. Θα δημιουργηθεί δηλαδή ένα τυποποιημένο σχήμα ηλεκτρονικού βιβλίου, συμπληρωμένο με ηλεκτρονικά τιμολόγια και με αυτόματες μηνιαίες υποβολές.

Αναμένεται να δημοσιευτεί σύντομα η Κοινή Απόφαση  του Υπουργείου Οικονομικών και της Α.Α.Δ.Ε στην οποία θα διευκρινίζονται η έκταση εφαρμογής, οι εξαιρέσεις, τα δεδομένα που διαβιβάζονται, ο χρόνος, οι τρόποι διαβίβασης και οι ειδικότερες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή βοήθεια μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα εξειδικευμένα στελέχη της Mazars.