ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Share
  • Print page

Εδώ θα βρείτε την περιγραφή των υπηρεσιών μας

Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Η αύξηση της ζήτησης για αξιόπιστες οικονομικές πληροφορίες έχει φέρει στο προσκήνιο τις Ελεγκτικές υπηρεσίες και τις Υπηρεσίες Διασφάλισης. Στη Mazars, ο κύριος στόχος μας είναι να δώσουμε στους πελάτες μας μια σαφή εικόνα για την εταιρική στρατηγική τους, τις επιχειρηματικές διαδικασίες και τις οικονομικές εκθέσεις.

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Από due diligence και αποτιμήσεις μέχρι αναδιάρθρωση σε επιχειρήσεις χαμηλών επιδόσεων, οι Χρηματοοικονομικές Συμβουλευτικές υπηρεσίες της Mazars προσφέρουν στους πωλητές, αγοραστές και χρηματοδότες όλες τις απαραίτητες δεξιότητες και την εμπειρία για να εξυπηρετηθεί κάθε πτυχή των συναλλαγών τους.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Σε έναν περίπλοκο και αβέβαιο επιχειρηματικό κόσμο, η λήψη σημαντικών επιχειρηματικών αποφάσεων παίζει καταλυτικό ρόλο στην βιώσιμη ανάπτυξη μιας επιχείρησης.

Λογιστικές Υπηρεσίες & Outsourcing

Στη Mazars σας υποστηρίζουμε με τη λογιστική και τη χρηματοδότηση με σκοπό να σας βοηθήσουμε να βελτιστοποιήσετε την απόδοση. Θα καταρτίσουμε τους ετήσιους λογαριασμούς σας, αλλά επίσης θα εξετάσουμε και τη συνολική οικονομική σας διαχείριση.

Φορολογικές Υπηρεσίες

H Mazars είναι ένας διεθνής οργανισμός με παρουσία στις μεγάλες οικονομίες του κόσμου, συνεπώς είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε την πολυπλοκότητα της φορολογίας στο σημερινό παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.

Share