ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Share
  • Print page

Εδώ θα βρείτε την περιγραφή των υπηρεσιών μας

Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Η αύξηση της ζήτησης για αξιόπιστες οικονομικές πληροφορίες έχει φέρει στο προσκήνιο τις Ελεγκτικές υπηρεσίες και τις Υπηρεσίες Διασφάλισης. Στη Mazars, ο κύριος στόχος μας είναι να δώσουμε στους πελάτες μας μια σαφή εικόνα για την εταιρική στρατηγική τους, τις επιχειρηματικές διαδικασίες και τις οικονομικές εκθέσεις.

Χρηματοοικονομικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Από due diligence και αποτιμήσεις μέχρι αναδιάρθρωση σε επιχειρήσεις χαμηλών επιδόσεων, οι Χρηματοοικονομικές Συμβουλευτικές υπηρεσίες της Mazars προσφέρουν στους πωλητές, αγοραστές και χρηματοδότες όλες τις απαραίτητες δεξιότητες και την εμπειρία για να εξυπηρετηθεί κάθε πτυχή των συναλλαγών τους.

Εταιρική Διακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος

Το συνεχές εξελισσόμενο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις αλλά και οι ολοένα μεταβαλλόμενες οικονομικές, πολιτικές, νομοθετικές και τεχνολογικές συνθήκες τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα κρίνουν απαραίτητη την εισαγωγή του Εσωτερικού Ελέγχου και την ενίσχυση της Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Λογιστικές υπηρεσίες & Outsourcing

Στη Mazars σας υποστηρίζουμε με τη λογιστική και τη χρηματοδότηση με σκοπό να σας βοηθήσουμε να βελτιστοποιήσετε την απόδοση. Θα καταρτίσουμε τους ετήσιους λογαριασμούς σας, αλλά επίσης θα εξετάσουμε και τη συνολική οικονομική σας διαχείριση.

Φορολογικές Υπηρεσίες

H Mazars είναι ένας διεθνής οργανισμός με παρουσία στις μεγάλες οικονομίες του κόσμου, συνεπώς είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε την πολυπλοκότητα της φορολογίας στο σημερινό παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.

European China Desk

A bridge between China and Greece.

Doing business internationally is not easy. You need to understand the market, how local people think, and a whole range of other business and cultural issues – many of which cannot always be found in the typical sources of guidance.

中国和希腊之间的桥梁

海外投资往往面临种种新的挑战。国际市场的瞬息万变,当地特有的行为准则和商业文化的地域特征,都给海外投资带来了风险和障碍。而此类经验也难以在一般的商业指南中获得。

Υπηρεσίες Πληροφοριακών Συστημάτων

Θεωρούμε πως η επιτυχημένη υλοποίηση συστημάτων διασφαλίζεται από την αποτελεσματική «ψηφιοποίηση» της επιχειρησιακής στρατηγικής. Ως εκ τούτου, προσεγγίζουμε τα πληροφοριακά συστήματα με έμφαση στην λειτουργικότητα και την προσαρμογή τους στην επιχειρηματική αποστολή.

Υπηρεσίες Διοίκησης Έργου

Παρέχουμε υπηρεσίες διοίκησης έργων που καλύπτουν τον πλήρη κύκλο ζωής ενός έργου, ανεξάρτητα από το αντικείμενο υλοποίησης, από την αρχική σύλληψη έως και την ολοκλήρωση και τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων. Οι υπηρεσίες μας είναι δυνατόν να παρασχεθούν είτε επικουρικά σε μια ήδη υφιστάμενη δομή διοίκησης έργου, είτε να αναλάβουμε εξ ολοκλήρου όλες τις δραστηριότητες. Σε κάθε περίπτωση επιτυγχάνουμε υψηλή αποτελεσματικότητα και σημαντική μεταφορά τεχνογνωσίας στους πελάτες μας.

Αειφόρος Ανάπτυξη & Κλιματική Αλλαγή

Έχουμε αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία σε ζητήματα πρακτικής αντιμετώπισης των σοβαρών ζητημάτων που θέτει η Κλιματική Αλλαγή (Climate Change) κατά τρόπο ο οποίος διασφαλίζει όχι μόνο την μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος (Carbon footprint), αλλά και την δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω της μείωσης του ενεργειακού κόστους και της βελτίωσης της αειφορίας.

Share