Η Mazars στην Ελλάδα

  • Share
  • Print page

Στο σημερινό κόσμο της ραγδαίας παγκοσμιοποίησης και της αυξανόμενης ανταγωνιστικότητας των αγορών, η Mazars έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει τις στρατηγικές ανάγκες των πελατών της και να συνδυάσει την επαγγελματική εμπειρία των στελεχών της, προκειμένου να βοηθηθούν οι πελάτες να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Τα στελέχη της είναι αφοσιωμένα στην παροχή των τεχνικών τους ικανοτήτων και των υψηλών τους προτύπων στους πελάτες της.

Η Mazars, είναι ένας διεθνής ενιαίος και ανεξάρτητος οργανισμός, που ειδικεύεται στις ελεγκτικές, συμβουλευτικές, φορολογικές και λογιστικές υπηρεσίες.

Τα στελέχη της Mazars, χαρακτηρίζονται από την υψηλών προδιαγραφών τεχνογνωσία που διαθέτουν, την ποιοτική και συνεχή τους εκπαίδευση και, γενικά, την άμεση ενημέρωσή τους σε όλα τα θέματα που αφορούν το επάγγελμα και την οικονομία διεθνώς.

Οι Εταίροι της Mazars στην Ελλάδα είναι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές με πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία στο χώρο και είναι όλοι μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος.

Οι πελάτες μας εκτείνονται σε αρκετούς διαφορετικούς επαγγελματικούς τομείς και ποικίλλουν από μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις σε μεγάλες πολυεθνικές και διεθνείς εταιρείες. Το γεγονός ότι δεν θέτουμε κανένα περιορισμό όσον αφορά το μέγεθος των πελατών μας, μας επιτρέπει να παρέχουμε προσαρμοσμένες λύσεις με βάση την πολύχρονη εμπειρία μας στον ελεγκτικό και συμβουλευτικό τομέα.

Τα στελέχη της Mazars έχουν μακρόχρονη εμπειρία στην ελληνική αγορά. Τα γραφεία μας βρίσκονται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και είμαστε σε θέση να  ικανοποιήσουμε τις ανάγκες του πελάτη στον ελεγκτικό, φορολογικό και συμβουλευτικό τομέα.

Share