Η Mazars παγκοσμίως

Η Mazars παρέχει υψηλού επιπέδου ελεγκτικές, συμβουλευτικές, φορολογικές και νομικές[1] υπηρεσίες. Στηρίζει την επιχειρηματική ανάπτυξη σε μεγάλους και διεθνείς ομίλους, μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, ιδιώτες επενδυτές και δημόσιους φορείς. Η Mazars απασχολεί περισσότερους από 40.400 επαγγελματίες: 24.400 στο partnership της Mazars και 16.000 μέσω του Mazars North America Alliance στις ΗΠΑ και τον Καναδά.

[1] όπου επιτρέπεται βάσει των νόμων της εκάστοτε χώρας

Χάρτης της Mazars

Please wait while your data is being loaded.