Θέμης Πολύζος Partner

Themis Polizos

Ο Θέμης Πολύζος είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, πιστοποιημένος από την ΕΛΤΕ αλλά και από το Διεθνή Οργανισμό ACCA. Επιδεικνύει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία και είναι Partner στη Mazars Ελλάδος.

Έχει συμμετάσχει σε πολλούς ελέγχους εταιρειών,  τακτικούς (Ν. 2190), οικονομικούς (εισαγωγή σε χρηματιστηριακή αγορά) και ειδικούς (due diligence, prospective financial information). Επίσης έχει αναλάβει την κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων για εισηγμένους και μη εισηγμένους ομίλους εταιρειών, με σκοπό την τραπεζική χρηματοδότηση ή την αναδιάρθρωση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού και έχει υπάρξει υπεύθυνος στην προετοιμασία οικονομικών καταστάσεων βάσει των ΔΠΧΑ (IFRS). 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Σελίδες συνδεόμενες με Θέμης Πολύζος

Η εταιρεία