Στέλιος Βογιατζής Director

Vogiatzis

Ο Στέλιος Βογιατζής είναι Director στη Mazars με περισσότερα από 20 έτη εμπειρίας στην υλοποίηση έργων στρατηγικής, βελτίωσης της επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας και ψηφιακής τεχνολογίας με πεδία εφαρμογής κλάδους όπως ο Τραπεζικός, Τροφίμων και Ποτών, Ενεργειακό, Υποδομών, Κατασκευαστικό, Βιομηχανικό/Βιοτεχνικό και Εμπορικό. 

Πριν τη Mazars, έχει διατελέσει ανώτερο διευθυντικό στέλεχος σε ευρύτατο φάσμα ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών, περιλαμβανομένων μερικών από τις Big4 συμβουλευτικές εταιρίες, καθώς και του δημόσιου τομέα. Διαθέτει εκτενή εμπειρία στη διοίκηση έργων και την διαχείριση της επιχειρησιακής αλλαγής (Project & Change Management ) με ποικιλία μεθοδολογιών και σε διεθνή κλίμακα (Ην. Βασίλειο, Δανία, Ιταλία, Η.Π.Α., Ιαπωνία, Κένυα, Ρουμανία, Γερμανία, Σαουδική Αραβία). Τα αντικείμενα εφαρμογής εκτείνονται από την υλοποίηση  πληροφοριακών συστημάτων έως και την πλήρη ανάπτυξη επενδύσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σχεδόν σε όλες τις ευρέως εφαρμοσμένες τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Έχει επίσης αναπτύξει σημαντική εμπειρία σε ζητήματα εξοικονόμησης ενέργειας (Energy Efficiency), αειφόρου ανάπτυξης (Sustainability) καθώς και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής (Climate Change) στην επιχειρησιακή συνέχεια.