Κωνσταντίνος Μακρής Partner

Makris

Ο Κωνσταντίνος Μακρής είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής με περισσότερα από 23 χρόνια εμπειρίας. Κατέχει τις πιστοποιήσεις ACCA και CISA και είναι Πρόεδρος του Δ.Σ.

Η εμπειρία του αποκτήθηκε κατά την εκτέλεση έργων σε ελέγχους,  προσυμφωνημένες διαδικασίες για διάφορους πελάτες σε ένα ευρύ φάσμα τομέων της βιομηχανίας και εξειδικεύεται στην ανάπτυξη και τον έλεγχο των συστημάτων κοστολόγησης για κανονιστικούς σκοπούς διαχείρισης και στην παροχή υπηρεσιών transfer pricing. 

Η διεθνής εμπειρία του έχει αποκτηθεί μέσα από μια σειρά εργασιών σε όλο τον κόσμο (Αργεντινή, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κίνα, Κύπρο, Γερμανία, Ισλανδία, Κοσσυφοπέδιο, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία, Ουγκάντα, Ουκρανία και το Ηνωμένο Βασίλειο).