Δημήτρης Πρωτογερόπουλος Director

Dimitris Protogeropoulos

Ο Δημήτρης Πρωτογερόπουλος είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και Director στη Mazars Ελλάδος στο γραφείο στη Θεσσαλονίκη.

Έχει συμμετοχή σε σειρά από ελέγχους επί των οικονομικών καταστάσεων εταιρειών είτε βάσει του ΕΓΛΣ είτε βάσει των ΔΠΧΑ, σε εισηγμένες και μη εταιρείες. Αυτοί οι έλεγχοι καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας όπως Βιομηχανία , Κατασκευή, Μεταποίηση, Εμπόριο, Μεταφορές και Δήμους. Ήταν επίσης υπεύθυνος για παροχή συμβουλευτικών και φορολογικών υπηρεσιών σε εργασίες όπως είναι η υπαγωγή στη συμφωνία εξυγίανσης του αρ.99 του προπτωχευτικού δικαίου, transfer pricing, due diligence, μετατροπές, συγχωνεύσεις.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Σελίδες συνδεόμενες με Δημήτρης Πρωτογερόπουλος