Φορολογικές Υπηρεσίες

  • Share
  • Print page

H Mazars είναι ένας διεθνής οργανισμός με παρουσία στις μεγάλες οικονομίες του κόσμου, συνεπώς είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε την πολυπλοκότητα της φορολογίας στο σημερινό παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.

 

Παρέχουμε φορολογικές συμβουλές τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο σε μια ευρεία βάση πελατών. Συνεργαζόμαστε με διεθνείς ιδιωτικές επιχειρήσεις και Ευρωπαϊκές εισηγμένες εταιρείες, αλλά και με τοπικές επιχειρήσεις και ιδιώτες. Έτσι, όπου κι αν βρίσκεστε, θα σας στηρίξουμε με συμβουλές τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο.

 

Eπαγγελματίες με υψηλή εξειδίκευση σε όλα τα φορολογικά αντικείμενα

Η Mazars διαθέτει ικανούς επαγγελματίες, με υψηλή εξειδίκευση σε όλα τα φορολογικά αντικείμενα, που μπορούν να σας παρέχουν ένα ευρύ φάσμα φοροτεχνικών – συμβουλευτικών υπηρεσιών. Τα εξειδικευμένα στελέχη μας παρακολουθούν καθημερινά τις συχνές αλλαγές των φορολογικών διατάξεων και προετοιμάζουν σε συνεργασία με τη διοίκηση της επιχείρησης όλες εκείνες τις απαραίτητες κινήσεις που θα επιτρέπουν στην επιχείρηση να λειτουργεί απρόσκοπτα σε ένα διαρκώς αυξανόμενης πολυπλοκότητας φορολογικό περιβάλλον.

  • Φορολογική Συμμόρφωση 
  • Γνωματεύσεις 
  • Ενδοομιλικές Συναλλαγές 
  • Ιδιωτικές Υπηρεσίες (Ιδιώτες Μεγάλου Πλούτου)
  • Φορολογία Ακινήτων 
  • Φορολογικές Υπηρεσίες για Εξαγορές και Συγχωνεύσεις 

            Φορολογικές Συμβουλές για Μετασχηματισμό Επιχειρήσεων
            Υλοποίηση Φορολογικού Σχεδιασμού

Transfer Pricing

Στα πλαίσια των σύγχρονων φορολογικών νομοθετικών πλαισίων, η διαχείριση των ενδοομιλικών συναλλαγών αποτελεί το κλειδί για τη διαμόρφωση των βέλτιστων φορολογικών πολιτικών των πολυεθνικών οντοτήτων που σχετίζονται κυρίως με την κατανομή του εισοδήματος μεταξύ των συνδεδεμένων μερών, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη το σύνθετο οργανωτικό τους περιβάλλον.

Share