Λογιστικές Υπηρεσίες & Outsourcing

  • Share
  • Print page

Στη Mazars σας υποστηρίζουμε με τη λογιστική και τη χρηματοδότηση με σκοπό να σας βοηθήσουμε να βελτιστοποιήσετε την απόδοση. Θα καταρτίσουμε τους ετήσιους λογαριασμούς σας, αλλά επίσης θα εξετάσουμε και τη συνολική οικονομική σας διαχείριση.

Ο επαγγελματικός βίος είναι αρκετά δύσκολος χωρίς το βάρος της διοίκησης, τη λογιστική ή τη συμμόρφωση με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες νομοθεσίες. Η Mazars έχει την εμπειρία για να κάνει την επαγγελματική σας ζωή πιο εύκολη και πιο κερδοφόρα.

Για να ταιριάζει στις ανάγκες σας 

Οι ειδικοί σύμβουλοι που διαθέτουμε προέρχονται από μια σειρά διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και ειδικοτήτων. Θα διαμορφώσουμε μια ομάδα επαγγελματιών για να ταιριάζει στις ανάγκες σας, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησής σας. Μπορείτε να επιλέξετε το επίπεδο της υπηρεσίας που χρειάζεστε, είτε πρόκειται απλά για προετοιμασία των ετήσιων λογαριασμών σας ή την παροχή υπηρεσιών μισθοδοσίας ή φορολογική λύση.

  • Υπηρεσίες Λογιστηρίου
  • Μισθοδοσία
  • Εργασίες Τέλους Χρήσης

Share