Ο Εσωτερικός Έλεγχος κατά τη διάρκεια του COVID-19

Ο Οδηγός της Mazars για τον Εσωτερικό Έλεγχο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την πανδημία του COVID-19 δημιουργήθηκε για να δώσει τη δυνατότητα στους επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου να εκτιμήσουν τους νέους κίνδυνους και να επαναπροσδιορίσουν τις προτεραιότητες, ώστε να είναι έτοιμοι για την επόμενη μέρα.

Ο κόσμος όπως τον ξέρουμε έχει φαινομενικά παγώσει και ο τομέας της οικονομίας και της υγείας αντιμετωπίζουν πρωτόγνωρες προκλήσεις. Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου θα είναι καθοριστικός. Ο Οδηγός της Mazars έχει ως σκοπό να βοηθήσει τους εσωτερικούς ελεγκτές με πρακτικές συμβουλές ώστε να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες, τόσο κατά τη διάρκεια της κρίσης όσο και μετά από αυτήν, οι οποίες θα είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με τα πρότυπα που επιβάλλει το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών.

Περιεχόμενα:

  • Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου κατά τη διάρκεια του Covid-19
  • Κατανόηση και επαναξιολόγηση όλων των κινδύνων
  • Αξιολόγηση οργανωσιακής ανθεκτικότητας και άμυνας
  • Παρακολούθηση τρέχουσων αναγκών και επικαιροποίηση του πλάνου ελέγχων
  • Πώς μπορεί να βοηθήσει η Mazars

Μπορείτε να κατεβάσετε τον Οδηγό παρακάτω. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία ή θα θέλατε να συζητήσετε κάποιο θέμα σχετικό με τον Εσωτερικό Έλεγχο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε τη σελίδα της Mazars για τον Εσωτερικό Έλεγχο.

Αρχείο

Internal Audit
Internal Audit