COVID-19 Newsflash - 30.10.2020 | Έκτακτα μέτρα

Έκτακτα μέτρα που ισχύουν για τους εργαζόμενους και τους εργοδότες στις περιφερειακές ενότητες που ανήκουν.

Στο Νόμο 4738/2020 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ της Κυβερνήσεως περιέχονται (άρθρο 284 και άρθρο 285) έκτακτα μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων – εργοδοτών σε Περιφερειακές Ενότητες που εντάσσονται σε επιδημιολογικό επίπεδο Πολύ Υψηλό, Υψηλό, Μέτριο και Χαμηλό.

Δείτε στον Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας από τη λοίμωξη COVID-19 * το επιδημιολογικό επίπεδο στο οποίο εντάσσεται η κάθε περιφερειακή Περιφεριακή Ενότητα και στη συνέχεια δείτε τα μέτρα που ισχύουν για εργαζόμενους και εργοδότες - επιχειρήσες.

*Ο χάρτης θα επικαιροποιείται ανά 14 ημέρες με βάση τις εισηγήσεις ειδικής επιτροπής λοιμωξιολόγων του Υπουργείου Υγείας ή και συχνότερα όταν αυτό επιβάλλεται από τους υγειονομικούς και επιδημιολογικούς δείκτες. Ο προσδιορισμός των μέτρων και κανόνων υπόκειται σε τροποποιήσεις με βάση νεότερα επιστημονικά και ερευνητικά δεδομένα.

Τα μέτρα ανά επιδημιολογικό επίπεδο είναι τα εξής:

Επιδημιολογικό Επίπεδο Πολύ Υψηλό

  1.  Οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες, που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό», αναστέλλονται στις περιπτώσεις που αναστέλλεται η λειτουργία των επιχειρήσεων ή των υποκαταστημάτων τους με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει ΚΑΔ της κύριας ή της δευτερεύουσας επιχειρηματικής δραστηριότητας που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών κατά το έτος 2018.
  2.  Οι συμβάσεις εργασίας εργαζόμενων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό», οι οποίες ή τα υποκαταστήματα των οποίων πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ της κύριας ή της δευτερεύουσας επιχειρηματικής δραστηριότητας που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών κατά το έτος 2018, μπορούν να τεθούν σε αναστολή, για μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων, για όσο χρονικό διάστημα η περιφερειακή ενότητα βρίσκεται σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό» και όχι λιγότερο από δεκατέσσερις (14) ημέρες.
  3.  Οι εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν ανασταλεί, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αναλογικά με το διάστημα που ορίζεται και κατ’ ελάχιστο για δεκατέσσερις (14) ημέρες, υπολογιζόμενη με βάση υπολογισμού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534,00 €), αντιστοιχούντος σε τριάντα (30) ημέρες.
  4. Για την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού οι αναστολές των συμβάσεων εργασίας δηλώνονται στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».
  5. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες των παρ. 1 και 2, για όσο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, η καταγγελία είναι άκυρη.
  6. Οι επιχειρήσεις εργοδότες της παρ. 2:

α) υποχρεούνται, μετά το πέρας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, να διατηρούν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών,

β) μπορούν να εντάσσουν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας δεν έχουν τεθεί σε αναστολή,

γ) υποχρεούνται να εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας στους εργαζομένους τους, σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων αυτών,

δ) οφείλουν, για την ορθή τήρηση της περ. γ΄, να προαναγγείλουν πριν την έναρξη της εργασίας, στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την εξ αποστάσεως εργασία του σαράντα τοις εκατό (40%) των εργαζομένων τους, για τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό, και για όσο χρονικό διάστημα η περιφερειακή ενότητα στην οποία εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα βρίσκεται σε επιδημιολογικό επίπεδο πολύ υψηλό, συμπληρώνοντας το Έντυπο 4.1 «ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ»

ε) σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης της περ. δ΄, επιβάλλεται πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ στην επιχείρηση-εργοδότη, κατόπιν σχετικού ελέγχου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Επιδημιολογικό Επίπεδο Υψηλό, Μέτριο & Χαμηλό

1. Οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται σε επιδημιολογικό επίπεδο «χαμηλό» ή «μέτριο» ή «υψηλό»,  μπορούν να τίθενται σε αναστολή, για μέρος ή για το σύνολο των εργαζομένων, για όσο χρονικό διάστημα η Περιφερειακή Ενότητα βρίσκεται στα επιδημιολογικά επίπεδα της παρούσας βάσει ΚΑΔ.

2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες μπορούν να εντάσσουν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας δεν έχουν τεθεί σε αναστολή.

3. Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων-εργοδοτών που ανήκουν σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται σε επιδημιολογικό επίπεδο:

α) «Υψηλό», εφαρμόζεται υποχρεωτικά το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας, σε όποιες περιπτώσεις η εργασία των εργαζομένων τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, και σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων αυτών.

β) «Μέτριο», εφαρμόζεται υποχρεωτικά το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας, σε όποιες περιπτώσεις η εργασία των εργαζομένων τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων αυτών.

γ) «Χαμηλό», μπορούν να κάνουν χρήση του συστήματος της εξ αποστάσεως εργασίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

4. Για την ορθή τήρηση των περ. α΄ και β΄ της παρ. 3, οι επιχειρήσεις εργοδότες οφείλουν να προαναγγείλουν πριν την έναρξη της εργασίας στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» την εξ αποστάσεως εργασία των εργαζομένων τους, για τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό και για όσο χρονικό διάστημα η Περιφερειακή Ενότητα, στην οποία εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα, εντάσσεται σε επιδημιολογικό επίπεδο «υψηλό» ή «μέτριο», συμπληρώνοντας το Έντυπο 4.1 «ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ»

5. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης της παρ. 4, επιβάλλεται πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ στην επιχείρηση-εργοδότη, κατόπιν σχετικού ελέγχου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινων

Αρχεία

Χάρτης Περιφερειακών Ενοτήτων (COVID-19)
Χάρτης Περιφερειακών Ενοτήτων (COVID-19)
Ν.4738_27.10.2020
Ν.4738_​27.10.2020