Ο όμιλος Mazars ανακοινώνει αύξηση εσόδων

  • Share
  • Print page

Σημειώνοντας αύξηση εσόδων κατά 12,8%, ο όμιλος Mazars συνεχίζει τη διεθνή επέκτασή του. Τον Ιανουάριο, δύο νέες χώρες (Κολομβία και Ουγκάντα) προσχώρησαν στον Όμιλο της Mazars, ο οποίος έχει σήμερα παρουσία σε 86 χώρες παγκοσμίως.

Η Mazars είναι ένας ολοκληρωμένος, ανεξάρτητος και διεθνής οργανισμός που ειδικεύεται σε ελεγκτικές, λογιστικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Για το οικονομικό έτος 2016-2017 η Mazars ανακοίνωσε συνολικά έσοδα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 12,8% από το προηγούμενο οικονομικό έτος. Κατά τη διάρκεια του 2016-2017, η Mazars επεκτάθηκε και σε νέες χώρες όπως η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Μοζαμβίκη και η Τανζανία ενώ ενίσχυσε θεαματικά την παρουσία της στη Σουηδία.

Τα 4 τελευταία χρόνια, ο όμιλος Mazars παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά 45%. Η ολοένα και μεγαλύτερη ανάπτυξη του ομίλου διεθνώς συνέβαλλε αναμφισβήτητα θετικά στην ανάπτυξη αυτή. Αυτή τη στιγμή, τα έσοδα του ομίλου από χώρες εκτός της Ευρώπης, αντιπροσωπεύουν το 34% των συνολικών εσόδων έναντι του 27% το 2012-2013 και αυτό οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση της παρουσίας της Mazars στην Αφρική, τη Βόρεια Αμερική και την Ασία.

Στην Κίνα, η Mazars ανήκει πλέον στo Top 10 των λογιστικών εταιρειών της χώρας χάρη στην συμφωνία ανάμεσα στις Zhongshan Yataï και Zhongshen Zhonghuan οι οποίες προσχώρησαν στον όμιλο τον Δεκέμβριο του 2015.

Share