Τελευταία Νέα

  • Share
  • Print page

Μάθετε εδώ όλα τα τελευταία νέα της Mazars.

Diploma in International Financial Reporting (DipIFR) by ACCA

Over 100 countries require or permit the use of International Financial Reporting Standards (IFRS) for publicly-traded companies. All listed companies in the European Union (EU) have to prepare consolidated company accounts that comply with IFRS. It also affects associates and subsidiaries of EU-listed companies. Many other countries around the world are moving towards applying IFRS, which is having a significant impact on financial reporting.

2018: Η χρονιά του GDPR - Τι σημαίνει για τις επιχειρήσεις

GDPR (General Data Protection Regulation) είναι ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων που ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και τίθεται σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018. O GDPR αφορά όλες τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα ανεξαιρέτως; Η απάντηση είναι πως ναι. Ο κανονισμός αφορά άμεσα όλες τις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους που δραστηριοποιούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εκείνες που έχουν έδρα εκτός Ε.Ε αλλά οι υπηρεσίες τους και τα προϊόντα τους αφορούν Ευρωπαίους πολίτες.

Ο όμιλος Mazars ανακοινώνει αύξηση εσόδων

Σημειώνοντας αύξηση εσόδων κατά 12,8%, ο όμιλος Mazars συνεχίζει τη διεθνή επέκτασή του. Τον Ιανουάριο, δύο νέες χώρες (Κολομβία και Ουγκάντα) προσχώρησαν στον Όμιλο της Mazars, ο οποίος έχει σήμερα παρουσία σε 86 χώρες παγκοσμίως.

Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί μια σημαντική επιχειρησιακή πρόκληση συμμόρφωσης για κάθε επιχείρηση η οποία επεξεργάζεται αποθηκεύει και διακινεί προσωπικά δεδομένα. Λόγω της εκτενούς χρήσης πληροφοριακών συστημάτων κατά τη διαδικασία αυτή, το ζήτημα της συμμόρφωσης  συχνά υποεκτιμάται ως αποκλειστική ευθύνη του τμήματος πληροφορικής με αποτέλεσμα να μην διευκρινίζεται η πραγματική του διάσταση. Ο κίνδυνος που προκύπτει από την θεώρηση αυτή είναι μερική και ελλιπής συμμόρφωση, ενώ ο κίνδυνος για πλήρωση των αναπόφευκτων κενών, ανεβάζει σημαντικά το κίνδυνο επιβολής κυρώσεων. Το πραγματικό εύρος του ζητήματος είναι ευρύτερο – με νομικές, διαδικαστικές, οργανωτικές πλευρές – και εκτείνεται πρακτικά σε  όλη την επιχείρηση.

Urbanity by Mazars

Το «Urbanity by Mazars» είναι ένα project που υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα του σημερινού αστικού κόσμου και περιλαμβάνει έργα τέχνης στα οποία αποτυπώνονται τα μοναδικά και ξεχωριστά μοτίβα των πόλεων στις οποίες ο όμιλος Mazars έχει φυσική παρουσία.

We Are Mazars

Ανακαλύψτε το We Are Mazars, μια σειρά από βίντεο που θα σας δώσουν μια διαφορετική εικόνα για τους Mazarians από όλο τον κόσμο.

Share