Τελευταία Νέα

  • Share
  • Print page

Μάθετε εδώ όλα τα τελευταία νέα της Mazars.

Integrated Reporting: Οδεύοντας προς την παγκόσμια αποδοχή

Ο Ενιαίος Εταιρικός Απολογισμός (Integrated Reporting) αποτελεί μια προσπάθεια ενοποίησης των οικονομικών και μη οικονομικών στοιχείων μιας εταιρείας, να παρουσιάσει τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις με τελικό σκοπό να παρουσιάσει την συνολική εταιρική επίδοση.

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης μπορούν να δώσουν αξία στις επιχειρήσεις

Όταν ψηφίστηκαν οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs – Sustainable Development Goals) και οι 169 υποστόχοι (targets) τους, το μήνυμα ήταν σαφές προς όλους τους ενδιαφερόμενους παγκοσμίως – κυβερνήσεις, ρυθμιστικές αρχές, επιχειρήσεις και πολίτες: Αν θέλουμε να προστατεύσουμε τον κόσμο και τις μελλοντικές γενιές θα πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο. Πού βρισκόμαστε σήμερα και πόσο πρόθυμες είναι οι επιχειρήσεις να εντάξουν τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης στη στρατηγική τους; Το Global Sustainability Leadership Team της Mazars δίνει απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα στο νέο Global Goals Yearbook 2018.

IFRS 9 Benchmark: Έρευνα για τις ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες

Το νέο πρότυπο IFRS 9 (ΔΠΧΠ 9) τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2018 αλλά οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να αναβάλουν την εφαρμογή του έως το 2021, τη χρονιά δηλαδή που θα τεθεί σε ισχύ το νέο πρότυπο IFRS 17 για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Η Mazars Χορηγός του 23ου Banking Forum

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε από την ΕΕΔΕ το 23ο Banking Forum στο οποίο η Mazars ήταν Χορηγός. Το διήμερο συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 4 και 5 Ιουλίου στο Μέγαρο Μουσικής, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Share