Τελευταία Νέα

  • Share
  • Print page

Μάθετε εδώ όλα τα τελευταία νέα της Mazars.

2018: Η χρονιά του GDPR - Τι σημαίνει για τις επιχειρήσεις

GDPR (General Data Protection Regulation) είναι ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων που ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και τίθεται σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018. O GDPR αφορά όλες τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα ανεξαιρέτως; Η απάντηση είναι πως ναι. Ο κανονισμός αφορά άμεσα όλες τις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους που δραστηριοποιούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εκείνες που έχουν έδρα εκτός Ε.Ε αλλά οι υπηρεσίες τους και τα προϊόντα τους αφορούν Ευρωπαίους πολίτες.

Ο όμιλος Mazars ανακοινώνει αύξηση εσόδων

Σημειώνοντας αύξηση εσόδων κατά 12,8%, ο όμιλος Mazars συνεχίζει τη διεθνή επέκτασή του. Τον Ιανουάριο, δύο νέες χώρες (Κολομβία και Ουγκάντα) προσχώρησαν στον Όμιλο της Mazars, ο οποίος έχει σήμερα παρουσία σε 86 χώρες παγκοσμίως.

Share