Έρευνες και μελέτες

  • Share
  • Print page

Εδώ θα βρείτε όλες τις έρευνες και μελέτες της Mazars.

           

             

                             

IFRS 9 Benchmark: Έρευνα για τις ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες

Το νέο πρότυπο IFRS 9 (ΔΠΧΠ 9) τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2018 αλλά οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να αναβάλουν την εφαρμογή του έως το 2021, τη χρονιά δηλαδή που θα τεθεί σε ισχύ το νέο πρότυπο IFRS 17 για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Digital Finance: Οι προκλήσεις σε θέματα Δεοντολογίας και Κανονιστικής Συμμόρφωσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα - Διεθνής Έκθεση

Η διεθνής έκθεση, που συντάχθηκε από το Economist Intelligence Unit και χρηματοδοτήθηκε από τη Mazars, ερευνά τον χρηματοπιστωτικό τομέα μέσα από τη σκοπιά της Δεοντολογίας και της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, κατανοώντας τον καταλυτικό ρόλο που μπορεί να παίξει η τεχνολογία.

2015 US Food & Beverage Industry Study

WeiserMazars in conjunction with The Food Institute, AFI and Stagnito Business Information, is pleased to present the findings of the 3rd edition of our annual survey devoted to the US Food & Beverage industry. This initiative has been carried out with the aim of offering to Food & Beverage decision-makers benchmarks against which to assess 2014 performance, insights into potential drivers for the industry in 2015, and best practices to stay ahead of the competition today and tomorrow.

Aerospace executives surveyed on M&A and corporate strategy

Roever Broenner Susat Mazars in collaboration with IPM (The Institute for Production Management) is pleased to present the 2015 Aerospace Executive Survey focusing on Mergers & Acquisitions. Based on input gathered from industry experts involved in M&A, the survey highlights the aerospace industry’s current and future expectations in terms of transactions for suppliers and their driving forces.

Share