Έρευνες

Εδώ θα βρείτε όλες τις έρευνες και μελέτες της Mazars.

           

             

                             

Έρευνα: Η Αυτοκινητοβιομηχανία το 2018

Global_Automotive_Study_1600x500
Οι επαγγελματίες της Mazars που ειδικεύονται στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, μαζί με την IHS, παρουσιάζουν την παγκόσμια έρευνα για την βιώσιμη κινητικότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα IFRS 9: Ευρωπαϊκές Ασφαλιστικές Εταιρείες

Το νέο πρότυπο IFRS 9 (ΔΠΧΠ 9) τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2018 αλλά οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να αναβάλουν την εφαρμογή του έως το 2021, τη χρονιά δηλαδή που θα τεθεί σε ισχύ το νέο πρότυπο IFRS 17 για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Διαβάστε περισσότερα