Ενημερωτικά φυλλάδια

  • Share
  • Print page

Εδώ θα βρείτε όλες τις δημοσιεύσεις που σχετίζονται με την τεχνογνωσία μας και την προσφορά υπηρεσιών.

                                                                                                                                                                                                 

Φόροι στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη το 2014

Η μελέτη έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια εικόνα του φορολογικού περιβάλλοντος στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και να δώσει τη δυνατότητα για σύγκριση θεμελιωδών παραγόντων ανταγωνιστικότητας.

Share