Πρακτικό Εγχειρίδιο Ελέγχου Εφαρμογής των ΕΛΠ

  • Share
  • Print page

Το πρακτικό αυτό εγχειρίδιο συνοψίζει, ανάλογα με το μέγεθος της οντότητας, τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας για την κατάρτιση των λογιστικών καταστάσεων στο πλαίσιο των ΕΛΠ.

Επιπλέον, παρέχεται σχετικό Υπόδειγμα Έκθεσης Διαχείρισης με σκοπό τη διευκόλυνση των Οικονομικών Υπηρεσιών των εταιρειών.

Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο πατώντας παρακάτω.

Downloads

Share