Η ασφάλεια πληροφοριών των επιχειρήσεων στην Ελλάδα

Σε νέα έρευνα της Eurostat, η Ελλάδα βρίσκεται μόλις τρεις θέσεις από το τέλος μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά την λήψη μέτρων ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων.

Συνοπτικά,

  • Το 93% των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποίησε τουλάχιστον ένα μέτρο ασφαλείας Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών όσον αφορά τον έλεγχο και τις διαδικασίες με σκοπό της προστασία των δεδομένων και των πληροφοριακών τους συστημάτων.
  • Το 34% των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση τηρούσε έγγραφα με πρακτικές και διαδικασίες σχετικά με τα μέτρα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση, με ποσοστό μόλις 15%.
  • Το 62% των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενημέρωσε το προσωπικό τους για τις υποχρεώσεις που αυτό έχει σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων τους. Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση με ποσοστό ενημέρωσης 33%.
  • Το 24% των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ασφαλισμένο για περιστατικά υποκλοπής ή μη διασφάλισης των πληροφοριών τους. Η Ελλάδα βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο με ποσοστό 25%.

Διαβάστε παρακάτω ολόκληρη την έρευνα της Eurostat.

RELATED CONTENT

Information_Technology_Generic_1600x500

Information Technology

The successful implementation of enterprise information systems can be achieved only by ensuring their precise coupling with business strategy. We approach systems implementation giving emphasis to functional requirements and how these relate to the corporate mission.

Business_Consulting_Generic_1600x500

Business Consulting

Our dedicated Business Consulting team work closely with clients in the following areas; Business process redesign; Organisation design; Management information and reporting; and Project and change management.