7ο Thessaloniki Tax Forum

  • Share
  • Print page

Η Mazars ήταν υποστηρικτής στο 7ο Thessaloniki Tax Forum, που διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, με τίτλο: Οι δοκιμαζόμενες αντοχές της οικονομίας και της κοινωνίας, υπό το ασφυκτικό βάρος της υπερφορολόγησης και της αυστηρής λιτότητας. Το Συνέδριο έλαβε χώρα στις 13 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 14.30, στο ξενοδοχείο Nikopolis της Θεσσαλονίκης.

Έπειτα από επτά συναπτά χρόνια επιτυχημένης διοργάνωσής του στη Θεσσαλονίκη, το Φορολογικό Συνέδριο, έχει αναδειχθεί σε κορυφαία ετήσια εκδήλωση φορολογικού ενδιαφέροντος, στο Βορειοελλαδικό τόξο. Με δοκιμασμένο συνεδριακό πρότυπο, αναγνωρισμένης και αξιόπιστης διαγνωστικής άσκησης, αναλύει το ρόλο, τη σπουδαιότητα αλλά και τις υπάρχουσες δυνατότητες βελτίωσης, των επιπτώσεων που παράγουν οι εκάστοτε φορολογικές πολιτικές, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

Ειδικά την περίοδο που διανύει η κοινωνία, εν όψει της εφαρμογής εντατικών δημοσιονομικών και διαρθρωτικών μέτρων λόγω των δεσμεύσεων του 3ου μνημονίου, αναζητούνται ρεαλιστικά εναλλακτικά δημοσιονομικά ισοδύναμα, μέσα από «έξυπνες» φορολογικές πολιτικές, με ηπιότερες υφεσιακές επιπτώσεις στην οικονομία και την κοινωνία, κρίσιμες επιλογές, που μπορούν να βοηθήσουν την ομαλή και αποτελεσματικότερη εφαρμογή των φορολογικών πολιτικών, που θεωρείται βασικό προαπαιτούμενο για την άρση των γνωστών εμποδίων στο δύσβατο δρόμο για την επαναφορά στη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανάκτηση της χαμένης ανταγωνιστικότητας.

Το Φορολογικό Συνέδριο κάλυψε τις ακόλουθες επικαιροποιημένες θεματικές ενότητες:

  • Απελευθέρωση των δυνατοτήτων της πραγματικής οικονομίας και ανακούφιση των Φορολογουμένων, μέσα από αντίμετρα με μικρότερες υφεσιακές και κοινωνικές επιπτώσεις
  • Στροφή σε «έξυπνες» φορολογικές πολιτικές κατά της στρατηγικής φοροδιαφυγής και της επιθετικής φοροαποφυγής
  • Ενθάρρυνση αλλαγής «κουλτούρας» των φορολογουμένων υπέρ των ηλεκτρονικών συναλλαγών και του περιορισμού χρήσης μετρητών
  • Ανάγκη για φορολογικά κίνητρα και μεταρρυθμίσεις σε πλήρη εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κατεστημένο, με στόχο την ενθάρρυνση της ανάπτυξης, εξωστρέφειας και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας
  • Γρήγορη και αξιόπιστη απονομή διοικητικής δικαιοσύνης, ως κορυφαία προϋπόθεση για τη βιώσιμη φορολογική συμμόρφωση και την επάνοδο στην ανάπτυξη

Share