Ανακοινώσεις

  • Share
  • Print page

Εδώ θα βρείτε όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις.

2ο Σεμινάριο - Εισαγωγή στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

• Παρουσίαση αλλαγών στο λογιστικό σύστημα και στα λογιστικά αρχεία
• Παρουσίαση αλλαγών στους κανόνες επιμέτρησης. Συσχετισμός ΕΛΠ – ΔΛΠ. Βασική περιγραφή των ΔΛΠ και παρουσίαση πρακτικών εφαρμογών
• Παρουσίαση αλλαγών στις οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται βάσει του Ν.4308/24.11/2014
• Πρακτικό παράδειγμα σύνταξης οικονομικών καταστάσεων με βάση τον Ν.4308/24.11/2014

2nd Governance, Enterprise Risk & Compliance Conference

Η Mazars ήταν χορηγός του συνεδρίου «2nd Governance Enterprise Risk & Compliance Conference» που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016, από την Boussias Communications και τη Fidel & Fortis, με στόχο την ανάδειξη και τη διαχείριση των κινδύνων που αφορούν τη «διευρυμένη» επιχείρηση στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

1ο Σεμινάριο - Εισαγωγή στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

• Οι επερχόμενες αλλαγές στη λειτουργία του λογιστηρίου και της Οικονομικής δ/νσης.
• Προέλευση, κατάρτιση και πρακτική εφαρμογή των ΕΛΠ βάσει του Ν.4308/24.11/2014.
• Συσχετισμός ΕΛΠ – ΔΛΠ. Βασική περιγραφή των ΔΛΠ και παρουσίαση πρακτικών εφαρμογών.
• Οι συνέπειες των νέων πρακτικών στις απαιτήσεις υποδομής και καθημερινή λειτουργία του λογιστηρίου και της οικονομικής διεύθυνσης.

Η Mazars ανακοινώνει ανάπτυξη 15,9% και στρατηγική συγχώνευση στην Κίνα

Η Mazars ανακοινώνει τα αποτελέσματα χρήσης 2014-2015 των €1.252δις. Μια αύξηση 15,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, που διαμορφώθηκε από 6,0% οργανική ανάπτυξη, 6,0% εξωτερική ανάπτυξη - ιδίως με τη συγχώνευση με τη Roever Broenner Susat στις αρχές του 2015 - και 3,9% επίδραση της αγοράς συναλλάγματος.

7ο Thessaloniki Tax Forum

Η Mazars ήταν υποστηρικτής στο 7ο Thessaloniki Tax Forum, που διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, με τίτλο: Οι δοκιμαζόμενες αντοχές της οικονομίας και της κοινωνίας, υπό το ασφυκτικό βάρος της υπερφορολόγησης και της αυστηρής λιτότητας. Το Συνέδριο έλαβε χώρα στις 13 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 14.30, στο ξενοδοχείο Nikopolis της Θεσσαλονίκης.

Η Mazars χορηγός στο 15ο "NAVIGATOR 2015 - The Shipping Decision Makers Forum"

Η Mazars ήταν χορηγός στο 15ο "NAVIGATOR 2015 - The Shipping Decision Makers Forum", μια από τις πιο ευρέως αναγνωρισμένες εκδηλώσεις της ναυτιλίας, η οποία πραγματοποιείται σε ετήσια βάση από το 2001 και φέτος προσέλκυσε περισσότερες από 400 επιφανείς προσωπικότητες από την ελληνική και διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα.

G20 Turkey summit. Our contribution to International SMEs

For the third consecutive time, Mazars contributes to the Business 20 (B20) policy proposals for the Group of 20 (G20). In 2013, Mazars contributed to the B20 Russia recommendations regarding the reform of the financial system. In 2014, we were part of the Financing Growth taskforce which focused on developing practical solutions to help accelerate global economic growth. This year we worked on international SMEs to better integrate them into the global economy.

Share