Προσφερόμενες θέσεις εργασίας

  • Share
  • Print page

Εδώ θα βρείτε τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας.

Πατήστε σε κάθε προσφορά για να τη διαβάσετε.

Μπορείτε να κάνετε αίτηση online για κάθε προσφερόμενη θέση και να στείλετε το βιογραφικό σας.

Εάν επιθυμείτε να αιτηθείτε για κάποια άλλη θέση, παρακαλούμε όπως χρησιμοποιήσετε την φόρμα επικοινωνίας spontaneous application form.

Tax Manager

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (MANAGER)

H Mazars αποτελεί έναν διεθνή, οργανωμένο και ανεξάρτητο οργανισμό εξειδικευμένο στον ελεγκτικό, συμβουλευτικό, λογιστικό, φορολογικό και νομικό τομέα με 18.000 επαγγελματίες σε 79 χώρες.

TAX MANAGER (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ TMNG-0717)

Με έδρα την Αθήνα οι κατάλληλοι υποψήφιοι, θα είναι υπεύθυνοι για:

Αρμοδιότητες (ενδεικτικές):

• Γενικός συντονισμός ομάδας εργασίας- πρόγραμμα εργασιών
• Επιμέλεια ειδικών φορολογικών θεμάτων
• Παρακολούθηση αλλαγών στη φορολογική νομοθεσία και κοινοποίηση στις ομάδες εργασίας
• Ενημέρωση των πελατών για αλλαγές σε νομοθεσία και πρακτική αξιοποίηση τους για τις ανάγκες τους
• Εκπόνηση ομάδων εργασίας σε φορολογικά θέματα
• Γνώσεις φορολογικής συμμόρφωσης και ελεγκτικών διαδικασιών φορολογικού πιστοποιητικού
• Ad hoc tax advisory
• Ικανότητα διατήρησης πελατειακών σχέσεων και διαχείρισης ομάδων φορολογικού ελέγχου


Απαιτούμενα προσόντα:

• Προϋπηρεσία 6-8 έτη σε παρόμοια θέση σε λογιστική ή ελεγκτική εταιρεία
• Άριστη γνώση λογιστικής, φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας
• Πτυχίο Α.Ε.Ι. οικονομικής κατεύθυνσης ή Τ.Ε.Ι. Λογιστικής (Μεταπτυχιακός τίτλος θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν)
• Άριστή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γνώση της γαλλικής θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν)
• Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office, Λογιστικών Προγραμμάτων)
• Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας
• Διάθεση για εργασία σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον με μεγάλες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
• Ανεπτυγμένες διοικητικές ικανότητες

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές.

Tax Senior

TAX SENIOR (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ T07_0817)

Με έδρα την Αθήνα οι κατάλληλοι υποψήφιοι, θα είναι υπεύθυνοι για:

Αρμοδιότητες (ενδεικτικές):

• Εκτέλεση λογιστικών εργασιών - τήρηση / επίβλεψη λογιστηρίων
• Διενέργεια φορολογικής συμμόρφωσης εταιρειών
• Επικοινωνία με τις εταιρείες -πελάτες
• Επίβλεψη ομάδας Assistants και αναφορά θεμάτων στους Managers

Απαιτούμενα προσόντα:

• Προϋπηρεσία από 4-6 χρόνια σε παρόμοια θέση σε λογιστική ή ελεγκτική εταιρεία
• Άριστη γνώση λογιστικής, φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας
• Πτυχίο Α.Ε.Ι. οικονομικής κατεύθυνσης ή Τ.Ε.Ι. Λογιστικής (Μεταπτυχιακός τίτλος θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν)
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γνώση της γαλλικής θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν)
• Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office, Λογιστικών Προγραμμάτων)
• Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας
• Διάθεση για εργασία σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον με μεγάλες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές.

Information Systems Consultant

Information Systems Consultant (ref. code ISC06_1017)
We wish to appoint a candidate in our Business Consulting, Technology and Sustainability Service Line. The role offers the opportunity to work with clients in other sectors.
For the right candidate, the position offers excellent advancement opportunities.
Responsibilities
Working closely with the management team this individual will be required to work with a client portfolio which includes information systems implementation, software requirements elicitation and information security issues.
Principal Requirements
• 2 to 3 years of Information System experience in a medium/ large practice environment (preferably multinational)
• Fluent English with excellent oral and written communication skills
• Excellent interpersonal skills
• Ability to work in a team environment
• Excellent organizational and planning capabilities
• Strong technical background
• Ability to work to deadlines and deliver under pressure
• Excellent documentational skills
• Well established system analysis techniques

Only short listed candidates will be contacted.
All applications will be treated in strict confidentiality and in compliance to personal data privacy regulatory requirements.

Share