Προσφερόμενες θέσεις εργασίας

  • Share
  • Print page

Εδώ θα βρείτε τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας.

Πατήστε σε κάθε προσφορά για να τη διαβάσετε.

Μπορείτε να κάνετε αίτηση online για κάθε προσφερόμενη θέση και να στείλετε το βιογραφικό σας.

Εάν επιθυμείτε να αιτηθείτε για κάποια άλλη θέση, παρακαλούμε όπως χρησιμοποιήσετε την φόρμα επικοινωνίας spontaneous application form.

Information Systems Consultant

Information Systems Consultant (ref. code ISC06_1017)
We wish to appoint a candidate in our Business Consulting, Technology and Sustainability Service Line. The role offers the opportunity to work with clients in other sectors.
For the right candidate, the position offers excellent advancement opportunities.
Responsibilities
Working closely with the management team this individual will be required to work with a client portfolio which includes information systems implementation, software requirements elicitation and information security issues.
Principal Requirements
• 2 to 3 years of Information System experience in a medium/ large practice environment (preferably multinational)
• Fluent English with excellent oral and written communication skills
• Excellent interpersonal skills
• Ability to work in a team environment
• Excellent organizational and planning capabilities
• Strong technical background
• Ability to work to deadlines and deliver under pressure
• Excellent documentational skills
• Well established system analysis techniques

Only short listed candidates will be contacted.
All applications will be treated in strict confidentiality and in compliance to personal data privacy regulatory requirements.

Tax Assurance Services- Manager (Ref.Code T06_0118)

About Mazars
Mazars is an international, integrated, transparent and independent organization specializing in audit, accountancy, tax, legal, and advisory services.
The Group has a presence in 86 countries with over 20.000 professionals.

Tax Service Line
Our Tax team is a market focused service line, providing services to national and multinational companies with a focus on helping them remain compliant and providing insights into their operations.

We wish to appoint a Tax Assurance Manager, in our Tax Services team, in Athens, to lead and manage the tax certification audit.
For the right candidate, the position offers excellent advancement opportunities.

Responsibilities
• Coordinate the team and assess their performance
• Deliver the full range of the tax certification scope in compliance with laws and regulations within timeframe
• Build relationships and interact with clients to provide consulting and expertise
• Identify tax risks
• Improve processes by developing or implementing best practices

Requirements

• Proven work experience as a tax manager
• Excellent knowledge of the Greek tax legislation
• Excellent Knowledge of MS Office and audit software
• Exceptional client service along with the ability to develop excellent client relationships
• Strong leadership and personnel management skills
• Analytical skills with detail orientation
• Audit background and profile


Only short-listed candidates will be contacted.
All applications will be treated in strict confidentiality and in compliance to personal data privacy regulatory requirements.

Forensic Investigation Services - Senior (Ref.Code FIS07_0118)

About Mazars

Mazars is an international, integrated, transparent and independent organization specializing in audit, accountancy, tax, legal, and advisory services.
The Group has a presence in 86 countries with over 20.000 professionals.

Forensic Investigation Services (FIS)

Our FIS team, is leading and delivering complex forensic accounting assignments and ensuring that the client’s expectations are exceeded through the provision of a quality product within an agreed budget and timescale.

We wish to appoint a Senior, in our FIS team, in Athens, to expand our forensic practice.
For the right candidate, the position offers excellent advancement opportunities.
Responsibilities

• Analyze financial, digital and any relevant information in FIS projects
• Evaluate internal control procedures and identify weaknesses, deficiencies and risks
• Participate in interviews with individuals involved in investigations
• Assist in reporting to clients and authorities
• Supervising team members in the assignment team
• Ensuring the team adhere to Mazars’ quality control procedures

Requirements
• Bachelor Degree in Accounting, Economics or Business Administration
• 3 to 5 years of working experience in auditing and/or financial advisory – previous experience in compliance/AML, forensic
• Strong numerical and IT skills
• Proficient in the use of Microsoft Office Suite, specifically Excel and PowerPoint
• Strong organizational skills and ability to meet project deadlines with a focus on details
• Proven ability to work in a deadline-driven environment and handle multiple projects simultaneously
• Ability to interact effectively with people at all organizational levels of the firm
• Strong interpersonal and client handling skills
• Good written and verbal communication skills
• ACCA or ACA qualifications will be considered as a plus


Only short-listed candidates will be contacted.
All applications will be treated in strict confidentiality and in compliance to personal data privacy regulatory requirements.

Financial Advisory Services -Senior (Ref.Code FAS06_0118)

About Mazars

Mazars is an international, integrated, transparent and independent organization specializing in audit, accountancy, tax, legal, and advisory services.
The Group has a presence in 86 countries with over 20.000 professionals.

Financial Advisory Services (FAS)

Our dedicated team, is supporting clients, debtors and funding needs by advising in a high level. The team is focused on business plans, IBR and debt recovery solutions.

We wish to appoint a Senior, in our FAS team, in Athens, to expand our practice.
For the right candidate, the position offers excellent advancement opportunities.
Responsibilities

• Work with the clients to strategic decision making
• Assist in reporting to clients and authorities
• Supervising team members in the assignment team
• Market analysis
• Financial modelling

Requirements

• Bachelor Degree in Finance, Accounting, Economics or Business Administration
(Master Degree will be considered as a plus)
• 3 to 5 years of working experience in financial advisory – previous experience in business plans, IBR, debt restructuring
• Strong numerical and analytical skills
• Proficient in the use of Microsoft Office Suite, specifically Excel and PowerPoint
• Understanding of the global trends and critical thinking
• Strong organizational skills and ability to meet project deadlines with a focus on details
• Proven ability to work in a deadline-driven environment and handle multiple projects simultaneously
• Ability to interact effectively with people at all organizational levels of the firm
• Strong interpersonal and client handling skills
• Good written and verbal communication skills
• CIMA, ACCA or ACA qualifications will be considered as a plus


Only short-listed candidates will be contacted.
All applications will be treated in strict confidentiality and in compliance to personal data privacy regulatory requirements.

Financial Advisory Services -Assistant (Ref.Code FAS07_0118)

About Mazars

Mazars is an international, integrated, transparent and independent organization specializing in audit, accountancy, tax, legal, and advisory services.
The Group has a presence in 86 countries with over 20.000 professionals.

Financial Advisory Services (FAS)

Our dedicated team, is supporting clients, debtors and funding needs by advising in a high level. The team is focused on business plans, Independent Business Review (IBR) and debt recovery solutions.

We wish to appoint an Assistant, in our FAS team, in Athens, to expand our practice.
For the right candidate, the position offers excellent advancement opportunities.
Responsibilities

• Work with the clients to strategic decision making
• Assist in reporting to clients and authorities
• Market analysis

Requirements

• Bachelor Degree in Finance, Accounting, Economics or Business Administration
(Master Degree will be considered as a plus)
• 1 to 3 years of working experience in financial advisory – previous experience in business plans, IBR, debt restructuring
• Strong numerical and analytical skills
• Proficient in the use of Microsoft Office Suite, specifically Excel and PowerPoint
• Understanding of the global trends and critical thinking of the suitable databases
• Strong organizational skills and ability to meet project deadlines with a focus on details
• Proven ability to work in a deadline-driven environment and handle multiple projects simultaneously
• Ability to interact effectively with people at all organizational levels of the firm
• Strong interpersonal and client handling skills
• Good written and verbal communication skills
• CIMA, ACCA or ACA qualifications will be considered as a plus


Only short-listed candidates will be contacted.
All applications will be treated in strict confidentiality and in compliance to personal data privacy regulatory requirements.

Share