Φόρμα Επικοινωνίας

Αποστέλλοντας αυτό το μήνυμα, επιβεβαιώνεται ότι έχετε διαβάσει και αποδεχτεί την Πολιτική Απορρήτου της Ιστοσελίδας. Η Mazars εφαρμόζει μία σειρά από τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που στοχεύουν στην προστασία των δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις πολιτικές και τις διαδικασίες για την προστασία δεδομένων της Mazars, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο privacy@mazars.gr.

Τα στοιχεία σας

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Το μήνυμα σου

Your personal data is collected by Mazars in Greece, the data controller, in accordance with applicable laws and regulations.
Fields marked with an asterisk are required. If any required field is left blank, it will not be possible to process your request.
Your personal data is collected for the purpose of processing your request.

You have a right to access, correct and erase your data, and a right to object to or limit the processing of your data. You also have a right to data portability and the right to provide guidance on what happens to your data after your death. Finally, you have the right to lodge a complaint with a supervisory authority and a right not to be the subject of a decision based exclusively on automated processing, including profiling, that produces legal effects concerning you or significantly affects you in a similar way.