Οι αξίες μας

  • Share
  • Print page

Ισχυρές αξίες υπάρχουν στην καρδιά του οργανισμού μας από την ημέρα της ίδρυσής του. Μας καθοδηγούν στην καθημερινή δράση μας, παρέχοντας μια κοινή βάση αξιών, την οποία όλοι οι εταίροι και το προσωπικό της Mazars, σέβονται και μοιράζονται μεταξύ τους. Οι αξίες αυτές αναφέρονται λεπτομερώς στο Καταστατικό Χάρτη της Mazars, και υπογράφονται μεμονωμένα από κάθε εταίρο.

Ακεραιότητα

Η ηθική και ο επαγγελματισμός μας, διέπουν τον τρόπο που εργαζόμαστε και υποστηρίζουμε τους πελάτες μας.

 

Ευθύνη

Αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις των πελατών μας σαν να είναι δικές μας, και ενδιαφερόμαστε για το πώς το έργο μας μπορεί να επηρεάσει τις κοινωνίες μας.

 

Διαφορετικότητα και σεβασμός στα άτομα

Πέρα από τα σύνορα και τις πολιτιστικές διαφορές, σεβόμαστε την ατομικότητα και μοιραζόμαστε τον ακρογωνιαίο λίθο όλων των ανθρώπινων σχέσεων. Ενωμένοι, βλέπουμε την ικανότητά μας να ακούμε και με το ανοιχτό μας πνεύμα ως ένα πραγματικό μοχλό για να καινοτομούμε.

 

Τεχνική αρτιότητα

Η τεχνική αρτιότητα είναι μία από τις θεμελιώδεις αρχές που εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα του Ομίλου. Αυτή η συνεχής αναζήτηση για τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας δεν εξυπηρετεί μόνο την ικανοποίηση των πελατών, των επιχειρήσεων και τη βελτίωση της ανάπτυξης του προσωπικού, είναι επίσης η καλύτερη εγγύηση για την ανεξαρτησία μας.

 

Ανεξαρτησία

Σκεφτόμαστε πάντα ανεξάρτητα, και στους ρόλους μας ως ελεγκτές και σύμβουλοι ενεργούμε πάντα ανεξάρτητα.

 

Συνέχεια

Καθώς νέα πρόσωπα έρχονται και φεύγουν, καθώς η μια γενιά παραδίδει στην άλλη, οι σχέσεις μας, η εμπειρία και η γνώση επιβιώνουν. Μαθαίνουμε από το παρελθόν, αλλά κοιτάμε προς το μέλλον.

 

Αρχές της δέσμευσής μας

Οι αρχές της δέσμευσής μας είναι άμεσα σχετιζόμενες με τις έξι βασικές αξίες μας. Αυτές αντανακλούν το όραμά μας και την κουλτούρα μας.

Το 2011, η Mazars ξεκίνησε, συμπληρώνοντας τη βάση των αξιών της, ένα έργο για να προσδιορίσει τις χαρακτηριστικές ιδιότητες του Ομίλου. Αυτό οδήγησε στον ορισμό των βασικών αρχών και στην κεντρική ιδέα, ότι αυτές περιγράφουν, τη μοναδικότητά, το όραμα και τις πεποιθήσεις της η Mazars.
 

Ποιοι είμαστε;
Ανεξάρτητοι επαγγελματίες πρόθυμοι να υπηρετήσουμε την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, σε τοπικό και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ποιον υπηρετούμε;
Την επιχειρηματική κοινότητα στο σύνολό της: παγκόσμιες και μεγάλες επιχειρήσεις, εισηγμένες και μη, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, φορείς του δημόσιου τομέα και ιδιώτες.

Για ποια οφέλη;
Ως σύμβουλοι και ελεγκτές, ενισχύουμε τη λογιστική τέχνη, τις αποτελεσματικές και ευκίνητες δομές και οργανισμούς, τη βελτιωμένη απόδοση και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Πώς διαφοροποιούμε τους εαυτούς μας;
Παρέχουμε καινοτόμες, εξατομικευμένες και παγκόσμιες λύσεις στους πελάτες μας σε μια αγορά που είναι πολύ συντηρητική και είτε υπερβολικά κατακερματισμένη (για μικρομεσαίες επιχειρήσεις) ή πολύ συγκεντρωμένη (για μεγάλες επιχειρήσεις).

Πώς παραδίδουμε;
Συνδυάζοντας την αξιοπιστία των μεθόδων, εμπνευσμένες από το πιο προηγμένες ελεγκτικές και συμβουλευτικές τεχνικές, με την ικανότητά μας να σκεφτόμαστε χωρίς φραγμούς και με την αίσθηση της προσωπικής ευθύνης και ανταπόκρισης.

Πώς είμαστε οργανωμένοι;
Ως μια παγκόσμια εταιρική σχέση: ανθρωποκεντρική, συμμετοχική, διαφανής και πολύπλευρη με τεχνογνωσία που υποστηρίζεται από την εμπειρία.

Ποιες είναι οι βασικές αρχές μας;

  • Επιχειρηματικότητα και ομαδικό πνεύμα
  • Μακροπρόθεσμο όραμα και ευελιξία
  • Ο ενθουσιασμός και η ευρωστία

Ποια είναι η κινητήρια δύναμη μας;
Το πάθος για να οικοδομήσουμε και να περάσουμε τη σκυτάλη στις μελλοντικές γενιές.

Τι πιστεύουμε;
Σε έναν κόσμο, που να ευημερεί από την ποικιλομορφία (πολιτιστική, πνευματική, επαγγελματική).

Τι θέλουμε;

  • Τη κοινή λογική και όχι προκαθορισμένα μοντέλα.
  • Ανοικτή σκέψη και όχι περπατημένα μονοπάτια.

Η πρόοδος καθοδηγείται από τη συλλογική νοημοσύνη

Share