Η Mazars σε αριθμούς

Η Mazars παρέχει υψηλού επιπέδου ελεγκτικές, συμβουλευτικές, φορολογικές και νομικές (1) υπηρεσίες.

Δραστηριοποιείται σε 91 χώρες, απασχολώντας περισσότερους από 40.400 επαγγελματίες: 24.400 στο partnership της Mazars και 16.000 μέσω του Mazars North America Alliance στις ΗΠΑ και τον Καναδά.

(1) όπου επιτρέπεται βάσει των νόμων της εκάστοτε χώρας

To partnership της Mazars παγκοσμίως:

photo Mazars for Good 1600 per 700.jpg

Creating Shared Value(s) 2017-2018 Annual Report

With our 2018 Yearbook, part of our 2017-2018 Group Annual Report, we take a step back and reflect on our international development and growth.

MNAA

Mazars North America Alliance

Η Mazars North America Alliance είναι μία συμμαχία μεταξύ της Mazars και πέντε κορυφαίων εταιρειών παροχής ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στις ΗΠΑ και τον Καναδά.