Η Mazars σε αριθμούς

Η Mazars παρέχει υψηλού επιπέδου ελεγκτικές, συμβουλευτικές, φορολογικές και νομικές (1) υπηρεσίες.

Δραστηριοποιείται σε 91 χώρες, απασχολώντας περισσότερους από 40.400 επαγγελματίες: 24.400 στο partnership της Mazars και 16.000 μέσω του Mazars North America Alliance στις ΗΠΑ και τον Καναδά.

(1) όπου επιτρέπεται βάσει των νόμων της εκάστοτε χώρας

To partnership της Mazars παγκοσμίως:

Yearbook 1600 per 700.jpg

Striking the balance: 2018-2019 Annual Report

Looking to 2020, we see a bright future and many exciting prospects, but we know our stakeholders operate in testing times. That is why finding and maintaining the right balance resonates more than ever. With our 2019 Yearbook, we take the opportunity to reaffirm our commitment to accompanying our clients’ development, helping them navigate the complex environments in which they operate and grow in a sustainable way.

MNAA

Mazars North America Alliance

Η Mazars North America Alliance είναι μία συμμαχία μεταξύ της Mazars και πέντε κορυφαίων εταιρειών παροχής ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στις ΗΠΑ και τον Καναδά.