Φόροι στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη το 2016

Η Mazars δημοσίευσε την τέταρτη φορολογική έρευνα, η οποία παρουσιάζει και συγκρίνει τα φορολογικά συστήματα 19 χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, η συγκεκριμένη δημοσίευση έχει ένα στόχο: να παρέχει στους επενδυτές έγκαιρη, συγκεκριμένη και χρήσιμη πληροφόρηση σχετικά με τη φορολογία στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και τη δυνατότητα να συγκρίνουν τους διάφορους παράγοντες ανταγωνιστικότητας σε ολόκληρη την περιοχή.

Η έκδοση για το 2016 παρουσιάζει το φορολογικό περιβάλλον στις χώρες του Βίσεγκραντ, καθώς και στην Ελλάδα, τη Ρωσία, την Ουκρανία και όλα τα διάδοχα κράτη της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Όπως και τον προηγούμενο χρόνο, ο οδηγός συμπεριλαμβάνει την Αυστρία, τη Ρουμανία, τρεις βαλτικές χώρες και την Αλβανία.

Η έρευνα παρουσιάζει 19 χώρες και καλύπτει τη φορολογία εταιρειών και άλλους άμεσους φόρους, καθώς και την έμμεση φορολογία. Σε αυτή την τέταρτη έκδοση προσθέτουμε ένα συγκριτικό πίνακα σχετικά με την τιμολόγηση ενδοομιλικών συναλλαγών στις προαναφερθείσες χώρες. Το φυλλάδιο παρέχει επίσης την δυνατότητα για σύγκριση των φορολογικών συντελεστών, καθώς και των συντελεστών που σχετίζονται με το κόστος εργασίας σε σύγκριση με τον καθαρό μισθό. 

Ευελπιστούμε και πιστεύουμε ότι οι αναγνώστες μας θα βρουν αυτήν την περίληψη χρήσιμη. Μπορείτε επίσης να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για τα γραφεία μας και τους ειδικούς.

Πατήστε παρακάτω για να κατεβάσετε το φυλλάδιο:

Αρχείο

Central Eastern European Tax Brochure 2016
Central Eastern European Tax Brochure 2016